Đất trồng lúa hết thời hạn sử dụng thì có được sử dụng nữa không?

Luật Sư: Lê Minh Công

16:00 - 01/12/2020

Thời hạn sử dụng đất là một trong những quy định của pháp luật đất đai. Theo đó, người sử dụng đất khi sử dụng đất cần tuân thủ quy định về thời hạn sử dụng một số loại đất. Vậy pháp luật đất đai quy định vấn đề thời hạn sử dụng đất trồng lúa như thế nào? Khi đất trồng lúa hết thời hạn sử dụng thì có được sử dụng nữa không? 

Xem thêm: Đất nông nghiệp có hạn mức giao đất và thời hạn giao đất như thế nào?

Đất trồng lúa hết thời hạn sử dụng thì có được sử dụng nữa không?
Đất trồng lúa hết thời hạn sử dụng thì có được sử dụng nữa không?

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 43/2014/NĐ – CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai năm 2013.

Nội dung tư vấn: Sau đây Công ty Tư vấn Luật DFC thông qua Tổng đài 19006512 sẽ làm rõ nội dung vấn đè này qua bài viết sau:

1. Thời hạn sử dụng đất trồng lúa

Căn cứ vào Khoản 1 của Điều 126 Luật Đất đai 2013 thì thời hạn sử dụng đất nông nghiệp nói chung và thời hạn sử dụng đất trồng lúa nói riêng với đối tượng là cá nhân, hộ gia đình đáp ứng điều kiện trực tiếp sản xuất trên đất trồng lúa là 50 năm. 

Mặt khác tại Khoản 3 của Điều 210 về hiệu lực chuyển tiếp và thi hành của Luật Đất đai 2013 thì đối tượng là cá nhân, hộ gia đình trực tiếp canh tác, sử dụng nhóm đất nông nghiệp nói chung và đất trồng lúa nói riêng mà đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực (trước 01/07/2014) thì khi hết thời hạn tiếp tục được sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 của Luật này nếu có nhu cầu. 

2. Đất trồng lúa hết thời hạn sử dụng thì có thể sử dụng nữa không?

Khi đất trồng lúa hết thời hạn sử dụng tối đa là 50 năm như quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 thì khi hết thời hạn này, với đối tượng là cá nhân, hộ gia đình còn có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất thì vẫn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 của Nghị định số 43/2014/NĐ – CP, cá nhân và hộ gia đình khi đất trồng lúa hết thời hạn sử dụng là 50 năm thì vẫn tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn nêu trên mà không cần bắt buộc phải làm thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh nội dung thời hạn sử dụng đất. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu xác định lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lúa thì thực hiện thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ – CP.

Trên đây là nội dung tư vấn pháp luật của Công ty Tư vấn Luật DFC thông qua Tổng đài tư vấn trực tuyến 19006512 về nội dung đất trồng lúa hết thời hạn sử dụng thì có được sử dụng nữa không. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.