Đất nông nghiệp có hạn mức giao đất và thời hạn giao đất như thế nào?

Luật Sư: Lê Minh Công

10:19 - 12/11/2020

Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng thì phải làm như thế nào? Theo quy định của Luật đất đai 2013, đất nông nghiệp có hạn mức giao đất và thời hạn giao đất như thế nào?

Xem thêm: Thẩm quyền thu hồi đất trồng lúa thuộc về cơ quan nào?

Đất nông nghiệp có hạn mức giao đất và thời hạn giao đất như thế nào?
Đất nông nghiệp có hạn mức giao đất và thời hạn giao đất như thế nào?

1. Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng

Hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về thời hạn của đất nông nghiệp. Nhà tôi có mảnh đất nông nghiệp được giao từ thời bố tôi để canh tác. Ngày trước dược giao đất thì bên xã có bảo thời hạn giao đất là 50 năm. Hiện tại đất nhà tôi đã sắp hết thời hạn giao, tôi cần làm gì? Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng thì cần thực hiện các thủ tục gì để được gia hạn thêm thời gian? Tôi xin cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn: Chào bạn, vấn đề của bạn được Luật sư Công ty Luật DFC trả lời như sau:

Theo quy định tại điều 126 Luật đất đai 2013, thời hạn giao đất nông nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình là 50 năm. Sau khi hết thời hạn, nếu như người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì sẽ được nhà nước xem xét để tiếp tục cho thuê đất. Cũng theo điều 74 Nghị Định 43/2014/NĐ CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Đất nhà bạn thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 126 nên đất nhà bạn sẽ tiếp tục được gia hạn mà không cần làm hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đất. Việc đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng được quy định chi tiết tại Luật đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn liên quan.

Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng thì phải làm thế nào?

2. Hạn mức giao đất nông nghiệp

Hỏi: Chào luật sư. Luật sư có thể cho tôi hỏi hạn mức giao đất nông nghiệp được không? Tôi hiện tại đang ở Hải Dương và muốn xin được giao 04 hecta đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm có được không? Xin cảm ơn Luật sư.

Đáp: Chào bạn, câu hỏi của bạn được Luật sư tư vấn đất đai của DFC xin giải đáp như sau.

Theo quy định của Luật đất đai 2013, mỗi khu vực và mục đích sử dụng đất khác nhau thì hạn mức giao đất khác nhau. Theo đó, có các mức giao đất phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất như sau:

Thứ nhất, đất được giao để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, đất dùng để làm muối cho cá nhân, hộ gia đình trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp:

  • Đối với các khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ: giao không quá 03 hecta đối với mỗi loại đất;
  • Đối với khu vực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: không quá 02 hecta đối với mỗi loại đất.

Thứ hai, đất được giao để trồng cây lâu năm cho hộ gia đình, cá nhân:

  • Đối với khu vực xã, phường, thị trấn đồng bằng: không quá 10 hecta đất;
  • Đối với khu vực xã, phường, thị trấn trung du, miền núi: không quá 30 hecta đất.

Thứ ba, đối với đất rừng phòng hộ hoặc đất rừng sản xuất được giao cho cá nhân, hộ gia đình: không quá 30 hecta với mỗi loại đất

Thứ tư, đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình được giao đất bao gồm nhiều loại đất như trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất để làm muối thì tổng diện tích đất không quá 05 hecta. Nếu cá nhân, hộ gia đình được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức giao đất không quá 05 hecta cho khu vực đồng bằng và không quá 25 hecta cho khu vực miền núi. Cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức không quá 25 hecta.

Như vậy, hạn mức giao đất nông nghiệp tại khu vực Hải Dương thuộc khu vực Đông Nam Bộ sẽ không quá 03 hecta. Nên việc bạn muốn xin giao 04 hecta đất là không phù hợp, bạn có thể giảm hạn mức xin giao đất xuống 03 hecta.

Trên đây là bài tư vấn giải đáp câu hỏi của bạn đọc về đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụnghạn mức giao đất. Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổng đài Tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6512 để được Luật sư giải đáp. Trợ giúp pháp lý cho bạn là sứ mệnh của chúng tôi.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.