Mẫu giấy đồng sở hữu đất mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

11:30 - 03/11/2020

Đồng sở hữu đất đai là một trong những quy định của pháp luật đất đai. Hiểu đơn giản thì đồng sở hữu đất là từ hai chủ thể có quyền sử dụng chung một thừa đất trở lên và có văn bản thỏa thuận để một người đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đây, Tổng đài tư vấn luật đất đai 19006512 của Công ty luật DFC sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện mẫu giấy đồng sở hữu đất, hay mẫu hợp đồng đồng sở hữu đất mới nhất hiện nay như sau:

Tìm hiểu thêm:

1. Mẫu giấy đồng sở hữu đất
Tải mẫu giấy đồng sở hữu đất mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm …

VĂN BẢN THỎA THUẬN

(V/v: Đồng sở hữu đất của các chủ thể sử dụng đất)

Hôm nay, ngày … tháng … năm …., tại …………………………………. Chúng tôi bao gồm các bên sau đây:

Bên thứ nhất (sau đây còn gọi là bên A)

- Ông (Bà)…………., sinh năm….., 

- Chứng minh nhân dân số………do ………..cấp ngày …./…../….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………….

Bên thứ hai (sau đây còn gọi là bên B)

- Ông (Bà)…………., sinh năm….., 

- Chứng minh nhân dân số………do ………..cấp ngày …./…../….., đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………….

Chúng tôi là đồng sở hữu khối tài sản là quyền sở hữu/ sử dụng toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại: 

- Thửa đất số……………….. Tờ bản đồ số……………………..

- Địa chỉ:………………………………………. – theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số………..; 

- Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:…………………. Do…………..cấp ngày…../…../…..; Chi tiết về tài sản được thể hiện cụ thể trong……………..nêu trên.

Chúng tôi tự nguyện lập văn bản thỏa thuận này theo những nội dung cụ thể dưới đây:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nêu rõ nội dung các bên thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận, chẳng hạn như thỏa thuận phân chia quyền và nghĩa vụ, lời cam đoan của các bên….)

 

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Công chứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 về nội dung mẫu giấy đồng sở hữu đất mới nhất hiện nay. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, Quý khách vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.