Hướng dẫn viết Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

Luật Sư: Lê Minh Công

14:41 - 17/10/2020

Khiếu nại đền bù đất đai là một thủ tục của người dân với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xem xét mức giá và giá trị bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất sau khi có quyết định thu hồi, quyết định bồi thường quyền sử dụng đất. Sau đây, Văn phòng luật DFC sẽ hướng dẫn bạn hoàn chỉnh một mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai như sau để người dân có thể kiến nghị, khiếu nại lên các cơ quan chức năng.

Xem thêm: Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp năm 2020

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai mới nhất

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân quận/huyện/thị xã ……………..

Tên tôi là: ………………………………. Sinh: ………………………………

Số CMND/CCCD: ………………….. do CA ……………………… cấp ngày …. tháng … năm ……

Địa chỉ đăng ký thường trú: ………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc: …………………………………………………………

Tôi làm đơn này, xin kính trình bày với Quý cơ quan nội dung vụ việc như sau: (trình bày rõ đối tượng khiếu nại, nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại về quyết định bồi thường đất đai)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, tôi làm đơn này, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết cho tôi theo trình tự, thủ tục của pháp luật để tôi và gia đình có thể ổn định cuộc sống.

Tôi xin cam đoan những nội dung tôi trình bày là đúng sự thật, nếu sai thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                                          Người làm đơn

- Như trên                                                                                     (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 -----------

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng luật DFC về nội dung mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai mới nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi có liên quan nào cần giải đáp thì vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí - 19006512 để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.