Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

14:44 - 18/09/2020

Khi người sử dụng lao động giao kết với người lao động bằng hợp đồng lao động xác định thời hạn hay không xác định thời hạn thì hợp đồng đó đều có thể chấm dứt bất cứ lúc nào? Vậy khi hợp đồng hết hạn hoặc người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng này thì phải thông báo cho người lao động bằng văn bản nào? Nội dung cần lưu ý của công văn thông báo chấm dứt hợp đồng? Trong bài viết này Văn phòng Luật DFC xin tư vấn cho các bạn như sau.

Xem thêm: Hướng dẫn viết mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2020

Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

1. Công văn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động là gì?

Công văn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản thông báo của người sử dụng lao động gửi tới người lao động khi hợp đồng đã ký hết thời hạn, khi thuộc các trường hợp tại Điều 36 Bộ luật lao động 2012 hoặc chủ doanh nghiệp, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cũng sử dụng loại văn bản này.

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thông báo bằng công văn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc đã giao kết theo hợp đồng lao động. Đương nhiên, khi không đảm bảo hiệu quả công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng hay nói cách khác là “sa thải” người lao động. Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải chứng minh được người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Thứ hai, người lao động bị đau ốm, gặp tai nạn và đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn nhưng chưa khỏi. Giao kết hợp đồng xác định thời hạn, điều trị 06 tháng chưa khỏi hoặc quá nửa thời gian hợp đồng đối với hợp đồng thời vụ mà cũng chưa khỏi. Ta có thể hiểu đơn giản là nếu người lao động không có sức khỏe, điều trị trong thời gian dài 12 tháng sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ ba, Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mặc dù người sử dụng lao động đã tìm đủ biện pháp khắc phục nhưng không thành, buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

Ví dụ: thời gian vừa qua dịch Covid đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất của công ty, dẫn tới không thể duy trì hoạt động. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và một số trường hợp đặc biệt; Bộ luật lao động 2012 cũng quy định các trường hợp người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng tại Điều 39 bộ luật này.

2. Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động.

Văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng lao động cần làm rõ các nội dung sau:

  • Thông tin người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Thông tin người ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động
  • Căn cứ của việc chấm dứt hợp đồng lao động
  • Trách nhiệm của người lao động khi bị chấm dứt hợp đồng
  • Thời hạn có hiệu lực của thông báo

Lưu ý: Người sử dụng lao động phải thông báo trong vòng 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn và trong 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn trước khi đưa ra văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc cho người lao động được biết.

Dưới đây là mẫu công văn chấm dứt hợp đồng mà Công ty Luật DFC soạn thảo cho bạn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng …. năm …...

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi: Ông/bà ………………………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng  6 năm 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày ….. tháng ….. năm …… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty ………………với ông/bà …………………(sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo nội dung như sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà:……………………….……….

Chức vụ : ……………………………

2. Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……

3. Lý do : ………………………………………………………………………

Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng…………… tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ông/bà : …………(thực hiện);

- Phòng …………(thực hiện);

- Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nếu có vấn đề không hiểu về công văn thông báo chấm dứt hợp đồng hay bất kỳ vấn đề pháp lý khác hãy liên hệ tới Văn phòng Tư vấn Luật DFC qua hotline 19006512 để được tư vấn miễn phí, trực tiếp.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.