Download mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

10:04 - 09/09/2020

Hợp đồng lao động ngắn hạn được ký với người lao động khi họ tham gia làm công việc ngắn hạn theo mùa vụ, thời vụ, dự án ngắn hạn ... và hợp đồng lao động ngắn hạn thường quy định làm việc dưới 3 tháng. Bài viết này dưới đây của Công ty Luật DFC sẽ gửi tới các bạn các quy định về pháp luật và mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn mới nhất.

Download mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn mới nhất

1. Hợp đồng lao động ngắn hạn là gì?

Hợp đồng lao động ngắn hạn hay còn được gọi là hợp đồng lao động thời vụ là một loại hợp đồng lao động được ký giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thời hạn hết hiệu lực của loại hợp đồng này không quá 12 tháng. Thông thường hợp đồng lao động ngắn hạn chỉ có thời hạn từ 3 đến 6 tháng đối với các công việc có tính chất đơn giản, mùa vụ, thời vụ, có khả năng thực hiện trong thời gian ngắn.

Khi giao kết hợp đồng lao động, phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí giữa các bên:

 • Bên người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về địa điểm làm việc, thời gian làm việc, quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động,...
 • Bên phía người lao động có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú của người lao động, bằng cấp, chứng chỉ liên quan khi được yêu cầu,...

Những thông tin này cần được ghi rõ, đầy đủ trong hợp đồng lao động nói chung và hợp đồng lao động ngắn hạn nói riêng.

2. Mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Lưu ý: Nếu người sử dụng lao động lợi dụng để giao kết với người lao động nhiều bản mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn liên tục thì sẽ bị xử phạt 500.000 đồng đến 20 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP).

Công ty luật DFC xin tư vấn cho bạn mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn mới nhất dưới đây để quý khách hàng có thể xây dựng bản hợp đồng phù hợp với doanh nghiệp của mình khi giao kết với người lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

............, ngày …… tháng …… năm 20......

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGẮN HẠN

Số: …../HĐLĐ/20...

Chúng tôi, một bên là

Ông/Bà:.................................................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: 

Đại diện cho:..............................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Và một bên là Ông/Bà: ...............................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày ……....... tháng …..… năm …….. tại..........................................................

Địa chỉ thường trú:............................................................................................

Số CMND: cấp ngày ..…../......../....... tại Công an:..................................................

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

Loại hợp đồng lao động : Thời vụ ............. tháng.

Từ ngày … tháng … năm ............ đến ngày … tháng … năm ............

Địa điểm làm việc : .....................................................................................

Chức danh chuyên môn: .................................................................................

Chức vụ (nếu có): ...........................................................................................

Công việc phải làm : ....................................................................................

Điều 2: Chế độ làm việc:

Thời giờ làm việc : 8h/ngày

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế..........

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

Phương tiện đi lại làm việc : Tự túc.

Mức lương chính hoặc tiền công : ………. đ/tháng (đã bao gồm ...%BHXH, ...%BHYT, ...%BHTN).

Hình thức trả lương: ..................................................................................................

Phụ cấp gồm: .......................................................................................................

Được trả lương: vào các ngày .........................

Tiền thưởng:.......................................................

Chế độ nâng lương:..................................

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): [Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày]......

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế : [Người lao động tự đóng]....................................

Chế độ đào tạo : ...................................................................................................

Những thỏa thuận khác : .......................................................................................

2. Nghĩa vụ:

Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

Bồi thường vi phạm và vật chất: ..............................................................................

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản chấm dứt hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp hết hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Điều 6. Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng...... năm...... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm ...........

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 

Để nắm rõ hơn về vấn đề về mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn này mời bạn đọc liên hệ qua hotline Tư vấn luật miễn phí 19006512 để được tư vấn tốt nhất.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.