Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2021

Luật Sư: Lê Minh Công

09:44 - 20/02/2020

Có thể thấy rằng, xuất phát từ nhu cầu thực tế, mong muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất phát sinh ngày càng nhiều. Do đó, bài viết dưới đây xin cung cấp đến bạn đọc Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2021, mong qua đó phần nào giúp ích cho bạn đọc!

Tìm hiểu thêm: Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất vườn

Cụ thể, căn cứ vào Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thì bạn đọc muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, và đơn chuyển mục đích sử dụng đất là Mẫu số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT này.

Theo đó, mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2021 như sau: 

Tải bản đầy đủ mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân …

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:….

(Phần này ghi rõ họ, tên; ghi đầy đủ thông tin về cá nhân bao gồm số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp CMND/CCCD…)

2. Địa chỉ/trụ sở chính:…

3. Địa chỉ liên hệ:….

4. Địa điểm khu đất:…

5. Diện tích (m2):….

6. Để sử dụng vào mục đích: ….

7. Thời hạn sử dụng:….

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn);

Các cam kết khác (nếu có).........................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Ngoài ra, bạn đọc cũng nên hiểu có các trường hợp chuyển mục đích cần xin phép, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không cân phải xin phép, và điều kiện và quy trình chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể bạn đọc tham khảo bài viết sau: Quy định chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2020, nếu bạn đọc có bất kì vướng mắc nào liên quan đến đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nói riêng hay liên quan đến vấn đề luật đất đai hoặc lĩnh vực pháp luật khác nói chung, bạn đọc vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn miễn phí số 19006512 của Công ty luật DFC được kịp thời tháo mắc những khó khăn, vướng mắc. Xin trân trọng cảm ơn bạn đọc!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.