Các quy định mới nhất về Hợp đồng thử việc năm 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

11:05 - 15/09/2020

Về hợp đồng thử việc mới nhất và các lưu ý khi giao kết hợp đồng thử việc? Đương nhiên, trước khi người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động chính thức với người lao động, họ có thể cho người lao động thử việc một thời gian trước khi vào làm chính thức. Vậy nội dung của hợp đồng thử việc cần có những nội dung gì để bảo vệ quyền lợi của hai bên giao kết? Lưu ý những đặc điểm gì khi giao kết hợp đồng thử việc? Công ty luật DFC sẽ giải đáp cho bạn trong bài viết dưới đây

Xem thêm: Download Mẫu hợp đồng lao động thử việc mới nhất năm 2020

Các quy định mới nhất về Hợp đồng thử việc năm 2020

1. Hợp đồng thử việc là gì?

Trước khi giao kết hợp đồng lao động với người lao động, người sử dụng lao động có quyền cho người lao động thử việc trong thời gian ngắn. Vậy hợp đồng thử việc về bản chất là hợp đồng lao động ngắn hạn, được sử dụng để giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí.

Nội dung của hợp đồng thử việc được quy định tại khoản 1 Điều 26 Bộ luật lao động 2012, bao gồm các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này. Các nội dung cần làm rõ trong hợp đồng thử việc như: Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp; Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; Thời hạn của hợp đồng lao động;Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

2. Người lao động ký hợp đồng thử việc có đóng bảo hiểm không?

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Bộ luật lao động 2012, nội dung của hợp đồng thử việc không bảo gồm điểm i khoản 1 Điều  23 bộ luật này; tức không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động. Vậy trong thời gian thử vực người lao động không được hưởng bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế.

Ngoài chế động bảo hiểm thì người lao động cũng không được hưởng chế độ nâng lương, cấp bậc trong thời gian này. (căn cứ khoản 1 Điều 26 Bộ luật lao động 2012).

3. Hợp đồng thử việc có thời hạn bao lâu, tối đa bao nhiêu tháng?

Về bản chất hợp đồng thử việc là hợp đồng lao động ngắn hạn; tức hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời gian ngắn. Cụ thể theo điều 27 về thời gian thử việc, thời gian thử việc đối với công việc có trình độ cao đẳng trở lên không quá 60 ngày, các công việc trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ không quá 30 ngày, và đối với các công việc khác không quá 6 ngày.

Và đặc biệt cũng theo Điều 27 này thì người sử dụng lao động chỉ được thử việc người lao động 01 lần.

4. Tiền lương trong thời gian thử việc có phải đóng thuế không?

Căn cứ Điều 28 Bộ luật lao động 2012 thì lương thử việc ít nhất phải bằng 85% tiền lương khi đi làm chính thức. Căn cứ Điều 11 luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thời điểm tính thuế là thời điểm người lao động nhận tiền lương, phụ cấp trong kỳ tính thuế. 

Như vậy trong thời gian thử việc, người lao động vẫn nhận được tiền lương và tiền lương này vẫn tính vào thuế thu nhập cá nhân. 

5. Lưu ý khi chấm dứt hợp đồng thử việc

Sau khi chấm dứt hợp đồng thử việc, người sử dụng phải thông báo cho người thử việc biết có được nhận vào làm việc chính thức hay không? Nếu được nhận chính thức thì người sử dụng lao động phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Và đặc biệt trong thời gian thử việc, hai bên đều có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

6. Mẫu hợp đồng thử việc theo quy định pháp luật

Dưới đây là mẫu hợp đồng thử việc Công ty Luật DFC tư vấn, các bạn có thể tham khảo để xây dựng hợp đồng thử việc khi giao kết với người lao động.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Chúng tôi, một bên là Ông: …………..…………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………

Đại diện cho: …………………………………...………………..…

Địa chỉ: …………………………………...………………..….……

Một bên là: …………………………………...………………..……

Sinh ngày ....... tháng ........ năm .......……………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………...………

Mang CMND số: ........... do CA ........ cấp ngày ...... tháng ...... năm ...........

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ........... làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ..............

Tại địa điểm: …………………………………...……………….

Chức danh chuyên môn: .................. Chức vụ: ...................

Công việc phải làm:

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc:

- Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30' đến 17h30');

- Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc;

- Mức lương thử việc:

- Phụ cấp: Tự túc

- Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;

- Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

- Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp NV được cử đi đào tạo thì NV phải hoàn thành khóa học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

- Những thỏa thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

- Nộp văn bằng, chứng chỉ bản sao y chứng thực có thời hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp ( có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này.

- Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động…..

- Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;

- Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép : Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty.Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1. Nghĩa vụ:

- Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này.

- Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc( nếu có ) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng.

- Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

- Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm ....

Hợp đồng làm tại:.........................

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, nếu có vấn đề gì không hiểu trong mẫu hợp đồng thử việc hoặc bất kể vấn đề pháp lý khác hãy gọi ngay tới Văn phòng luật sư DFC qua hotline Tư vấn pháp luật miễn phí 19006512 để được tư vấn trực tiếp, miễn phí.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Xem thêm: Sau thời gian thử việc không ký hợp đồng có được không?

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.