Xin miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án như thế nào?

Luật Sư: Lê Minh Công

11:24 - 13/03/2021

Trong thời gian vừa qua có nhiều bạn đọc gửi câu hỏi cho Luật sư DFC hỏi chúng tôi về vấn đề xin miễn giảm án phí thi hành án dân sự, để đáp ứng những nhu cầu của bạn đọc Luật sư DFC đã nghiên cứu và soạn thảo nên bài viết dưới đây về chủ đề miễn, giảm án phí thi hành án dân sự hy vọng nó là những kiến thức cơ bản giúp bạn đọc giải quyết được những vướng mắc cơ bản trên thực tế.

Mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC.

Xin miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án như thế nào?
Xin miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án như thế nào?

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn giải quyết thi hành án của DFC

1. Đối tượng được miễn, giảm thi hành án dân sự

Căn cứ vào Điều 7 của thông tư số 216/2016/TT-BTC có quy định rất cụ thể về các trường hợp được miễn, giảm án phí thi hành án dân sự như sau:

Điều 7. Miễn, giảm phí thi hành án dân sự

Người được thi hành án được miễn phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:

a) Được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

b) Thuộc diện neo đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện tàn tật hoặc ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận;

c) Người được thi hành án xác minh chính xác sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44a Luật thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án.

Người được thi hành án được giảm phí thi hành án dân sự trong trường hợp sau đây:

a) Giảm đến 80% phí thi hành án dân sự đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận;

b) Giảm 30% phí thi hành án dân sự tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại;

c) Giảm 20% phí thi hành án dân sự trong trường hợp quy định tại điểm b khoản này nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại."

Để được miễn hoặc giảm phí thi hành án dân sự các đương sự phải tiến hành làm đơn đề nghị miễn giảm án phí thi hành án dân sự kèm theo đó là các giấy tờ hoặc tài liệu có liên quan chứng minh mình đủ điều kiện để được miễn, giảm theo quy định trên.

2. Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm án phí thi hành án dân sự

Vậy khi người được hưởng quyền lợi miễn, giảm án phí theo quy định của pháp luật thì phải tiến hành soạn đơn như thế nào để đảm bảo đúng hình thức và đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật chúng tôi gửi đến bạn đọc tham khảo mẫu đơn xin miễn, giảm án phí thi hành án dân sự do Luật sư DFC chúng tôi xây dựng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc miễn, giảm phí thi hành án)

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự .......................................

Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):..........................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Họ và tên người được thi hành án .........................................................................

địa chỉ: ...................................................................................................................

Họ và tên người phải thi hành án ...........................................................................

địa chỉ: ....................................................................................................................

1. Nội dung đề nghị miễm, giảm:.........................................................................

2. Căn cứ đề nghị miễn, giảm:.............................................................................

3. Các tài liệu kèm theo

- Quyết định thi hành án số ..................ngày  ...tháng .....năm ....... của ..............

- Tài liệu có liên quan  ...........................................................................................

.................................................................................................................................                 

............. ngày .... tháng  .... năm 20......  

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đềm miễn giảm phí thi hành án dân sự hy vọng nó hữu ích với bạn đọc. Mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Bài viết cùng chủ đề:

Bị đơn không chịu thi hành án phải làm thế nào?

Cưỡng chế thi hành án dân sự là gì? Thủ tục, biện pháp cưỡng chế?

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.