Mẫu đơn cung cấp số tài khoản cho cơ quan thi hành án

Luật Sư: Lê Minh Công

20:55 - 14/05/2021

Trong bài viết lần trước, chúng tôi giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề Thủ tục hoàn trả tạm ứng án phí Thi hành án dân sự. Để hoàn thiện hơn cho nội dung này, dưới đây chúng tôi đã biên soạn "Mẫu đơn cung cấp số tài khoản cho cơ quan thi hành án" về việc hoàn trả tạm ứng án phí. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể gửi thư đến địa chỉ luatsudfc@gmail.com hoặc liên hệ qua hotline 1900.6512 để được luật sư tư vấn trực tiếp, miễn phí.

Mẫu đơn cung cấp số tài khoản cho cơ quan thi hành án
Mẫu đơn cung cấp số tài khoản cho cơ quan thi hành án

1. Mẫu đơn cung cấp số tài khoản cho cơ quan thi hành án:

CÔNG TY ….                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                    Số:……/2020                                                                                  …….., ngày ..... tháng ….. năm 202…

                               v/v cung cấp số tài khoản

                           để nhận hoàn tiền tạm ứng án phí

 

Kính gửi: Cục/chi cục thi hành án dân sự….

Căn cứ bản án sơ thẩm/phúc thẩm số/….. ngày …. Của tòa án nhân dân …….công ty ……… được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là:….. (số tiền: ………..) theo biên lai thu tiền số ……… ngày…….của cục/chi cục thi hành án dân sư……….

Bằng văn bản này, công ty………. đề nghị cục/chi cục thi hành án dân sự tỉnh/huyện……. chuyển hoàn số tiền tạm ứng án phí cho công ty….. theo thông tin sau:

  • Số tài khoản:
  • Tên tài khoản: công ty……… mở tại ngân hàng……… - chi nhánh…….

Trân trọng thông báo./

Nơi gửi:                                                                                                     Nơi gửi:

  • Như trên                                                                                       Người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu
  •  Lưu vt         

 

Trên đây là toàn bộ nội dung mà Công ty Luật DFC gửi tới bạn về nội dung "Mẫu đơn cung cấp số tài khoản cho cơ quan thi hành án" về việc hoàn trả tạm ứng án phí. 

Xem thêm: Mẫu đơn xin miễn giảm án phí mới nhất năm 2020

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.