Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán

16:58 - 06/04/2020

Tranh chấp trong Hợp đồng mua bán của các Doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Luật sư DFC trong hơn 15 năm tham gia giải quyết tranh chấp cho các Tổ chức, Doanh nghiệp cả nước nói chung và ở Tp Hồ chí Minh nói riêng nhận thấy

Xem thêm

14:40 - 05/04/2020

Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán doanh nghiệp ở Đồng Nai

Một Doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc ở Đồng Nai, ký hợp đồng mua bán với một Nhà cung cấp tại Canada về việc mua bán thức ăn gia súc để phục vụ...

Xem thêm