Tư vấn, giải quyết thi công xây dựng

11:20 - 22/12/2023

Tranh chấp hợp đồng xây dựng và những điều cần lưu ý

Tranh chấp hợp đồng xây dựng xảy ra ngày càng phổ biến và phức tạp, đặc biệt là trong quá trình thực hiện hợp đồng như tranh chấp về việc chậm trễ...

Xem thêm

10:37 - 28/11/2023

Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng

Tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng là một trong những tranh chấp phức tạp và phổ biến nhất hiện nay. Việc nắm rõ các quy định của pháp luật về giải...

Xem thêm

10:35 - 09/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau, chủ thể ký kết có thể linh động áp dụng cho từng loại vật liệu cụ thể....

Xem thêm

10:00 - 24/03/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc với thầu phụ

Bên mời thầu có quyền mời nhiều bên tham gia và trên cơ sở đó lựa chọn người bán – bên nhà thầu phù hợp với nhu cầu của mình dưới một quy trình và...

Xem thêm

15:33 - 23/03/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc thuê nhân công

Để giao kết hợp đồng nguyên tắc thuê nhân công đúng quy định, phòng tránh rủi ro khi phát sinh tranh chấp, bạn hãy tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư...

Xem thêm

15:00 - 23/03/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc thiết kế

Hợp đồng nguyên tắc thiết kế và thi công xây dựng công trình là hợp đồng mang tính chất cơ bản bao gồm các nội dung chính về thiết kế và thi công xây...

Xem thêm

16:13 - 17/03/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc thi công xây dựng

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn như vậy, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và soạn thảo nên mẫu Hợp đồng nguyên tắc thi công xây dựng. Liên hệ với...

Xem thêm

15:00 - 25/02/2021

Chủ đầu tư không ký quyết toán thì nhà thầu có thanh toán được không?

Chủ đầu tư không ký quyết toán thì nhà thầu có thanh toán được không? Những khó khăn, thuận lợi trong việc thanh toán hợp đồng được giải quyết như thế...

Xem thêm

14:15 - 25/02/2021

Nhà thầu cần làm gì để tránh khỏi tranh chấp với Chủ đầu tư?

Để hạn chế những tranh chấp và những thiệt hại xảy ra, nhà thầu cần lưu ý một số những vấn đề sau khi hợp tác, làm việc với Chủ đầu tư.  

Xem thêm

11:18 - 25/02/2021

Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng tại DFC

Hợp đồng thi công xây dựng là dạng hợp đồng được thực hiện bởi hai hay nhiều bên trong thời gian khá dài và phức tạp. Hợp đồng có giá trị lớn, đối...

Xem thêm

08:59 - 25/02/2021

Tư vấn khi vi phạm tiến độ, chất lượng trong thi công công trình

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, trong đó việc tranh chấp vì vi phạm tiến độ, chất lượng trong thi công...

Xem thêm