Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp

14:04 - 18/05/2021

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp - Luật sư DFC

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp ngày càng xảy ra phổ biến trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc tranh chấp nội bộ của doanh nghiệp ảnh hưởng...

Xem thêm

09:31 - 08/05/2021

Các cách giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Đa số doanh nghiệp thường không biết cách giải quyết và ngày càng để mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ, tranh chấp giữa các thành viên trong công ty ngày càng gay...

Xem thêm

16:17 - 07/05/2021

Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý nội bộ Doanh nghiệp

Văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp là hệ thống văn bản được ban hành nhằm triển khai tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành, kiểm...

Xem thêm

11:03 - 23/04/2021

Cách phân chia lợi nhuận trong Công ty TNHH 

Cách phân chia lợi nhuận trong Công ty TNHH là một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay của các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp. Luật sư DFC...

Xem thêm

14:56 - 20/04/2021

Hướng dẫn thi hành quyết định tuyên bố phá sản

Ai là người có thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản? Trình tự thủ tục như thế nào? Cùng Luật sư DFC tìm hiểu với bài viết mà đội ngũ Luật...

Xem thêm

10:16 - 17/04/2021

Tư vấn cách phân chia lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh

Thưa luật sư DFC tôi muốn hỏi cách phân chia lợi nhuận trong hợp tác kinh doanh là gì? Tôi muốn làm biên bản phân chia lợi nhuận thì phải làm thế nào? Mong...

Xem thêm