Tư vấn pháp luật về hợp đồng

15:40 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán phần mềm

Hợp đồng mua bán phần mềm là sự thỏa thuận mua bán bằng văn bản của các bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhau nhằm thể hiện ý chí, mục...

Xem thêm

15:30 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Hợp đồng gia công hàng hóa là một loại hợp đồng mà các bên có thể thỏa thuận về cách thức thực hiện những công việc gia công hàng hóa, sản phẩm...

Xem thêm

15:18 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo Mẫu hợp đồng gia công may mặc

Hợp đồng gia công may mặc là hợp đồng các bên có thể thỏa thuận cụ thể hoặc sơ bộ về xu hướng hợp tác, cách thức thực hiện công việc gia công sản...

Xem thêm

14:58 - 23/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo Mẫu hợp đồng gia công Quốc tế

Hợp đồng gia công quốc tế là tiền đề cho các thoả thuận gia công sau này, là nơi các bên có thể thoả thuận cụ thể hoặc sơ bộ về xu hướng hợp tác,...

Xem thêm

14:46 - 23/04/2021

Hợp đồng gia công là gì? Thủ tục đăng ký với Hải quan?

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về hợp đồng gia công hàng hóa, Luật sư DFC đã tiến hành nghiên cứu và soạn thảo nên mẫu Hợp đồng gia công. Vui lòng liên...

Xem thêm

10:43 - 23/04/2021

Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Mẫu hợp đồng mới nhất

Xuất phát từ thực tại đó chế định hợp đồng dân sự trong pháp luật đã ra đời. Vậy hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Cùng Luật sư DFC tư vấn với...

Xem thêm

14:46 - 20/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản nhất

Thuê nhà là một hình thức để có chỗ ở hợp pháp phổ biến. Sau đây Luật sư DFC xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu hợp đồng thuê nhà ở đơn giản nhất...

Xem thêm

15:27 - 16/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội

Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về việc thuê mua NOXH.

Xem thêm

15:13 - 16/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên cho thuê...

Xem thêm

14:56 - 16/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hợp đồng bảo hiểm tài sản là văn bản được sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên mua bảo hiểm phải trả tiền cho doanh nghiệp...

Xem thêm

11:23 - 16/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán Fanpage Facebook

Hợp đồng mua bán Fanpage (Facebook) là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên

Xem thêm

10:46 - 16/04/2021

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng mua bán giấy

Hợp đồng mua bán giấy là một loại hợp đồng thường được dùng trong việc cung cấp văn phòng phẩm cho các doanh nghiệp.

Xem thêm