Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Mẫu hợp đồng mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

10:43 - 23/04/2021

Khi các bên muốn hợp tác đầu tư cùng làm ăn với nhau thì sẽ cần phải có một hợp đồng thỏa thuận với nhau để giao kết, ràng buộc, đảm bảo và cam kết rằng cả 2 bên để sẽ phải thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đó. Xuất phát từ thực tại đó chế định hợp đồng dân sự trong pháp luật đã ra đời. Vậy hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Xem thêm: Tư vấn cách phân chia lợi nhuận khi hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?
Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hợp đồng hợp tác đầu tư này Luật sư DFC đã nghiên cứu và soạn thảo nên bài viết này với mong muốn giúp bạn đọc hiểu biết rõ thêm về loại hợp đồng này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 19006512 để được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC. Xin chân thành cảm ơn!.

1. Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Khái niệm hợp đồng?

Hợp đồng hợp tác đầu tư là sự thoả thuận giữa các bên tham gia đầu tư góp sức lao động, tài sản để thực hiện một công việc nhất định. Trước khi tham gia hợp tác đầu tư các bên phải phân chia rõ ràng lợi ích, lợi nhuận và phân chia tài sản khi chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

2. Mẫu Hợp đồng hợp tác đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o-----------

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

SỐ....../20……./HĐHTKD

 

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2015;

- Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm nay, ngày……….  tháng……… năm ………….., tại Công ty ……………..,  Chúng tôi gồm có:

MỘT BÊN LÀ: …

Đại diện bởi: .

Chức vụ: .

Trụ sở chính: .

Điện thoại:

Sau đây gọi tắt là Bên A

VÀ MỘT BÊN LÀ: …

Đại diện bởi: .

Chức vụ: .

Trụ sở chính: .

Điện thoại:

Sau đây gọi tắt là Bên B

Sau khi bàn bạc, thoả thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A và Bên B cùng hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực:

………………………………….

Hai Bên hợp tác theo cách thức:

……………………………..

Địa điểm hợp tác tại: ……………………..

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn là …………….. năm.

Tính bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực (tức là ngày ….tháng ….năm ………… đến hết ngày….. tháng… năm ………………..

Nếu hết thời hạn trên mà việc hợp tác kinh doanh mang lại kết quả tốt hai Bên sẽ tiếp tục thoả thuận và ký bằng văn bản thay thế Hợp đồng này.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Đối với Bên A:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Đối với Bên B

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Tất cả khách hàng được coi là nguồn khách hàng chung và là cơ sở phân chia lợi nhuận.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN:

Ngoài khoản tiền …………./ tháng ( …………….. trên tháng) ………………. tổng doanh thu được phân chia như sau:

  • Bên A hưởng:  ………..%/ tổng doanh thu 
  • Bên B hưởng:…………%/ tổng doanh thu 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ĐIỀU 7:VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng một trong các Bên vi phạm các thoả thuận trong Hợp đồng này thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Bên vi phạm sẽ bị phạt vi phạm với số tiền là:……….USD và bồi thường các thiệt hại phát sinh đối với Bên bị vi phạm.

ĐIỀU 8: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

  • Hết thời hạn qui định của Hợp đồng;
  • Theo sự thoả thuận của các Bên.

ĐIỀU  9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai Bên hợp tác trên tinh thần cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau, trường hợp trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản. Hai Bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường Hợp các Bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 10: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau ......... kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hai Bên cam kết thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng này. Các qui định khác không qui định trong hợp đồng này các Bên cam kết thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành .......... bản, Bên A giữ .......... bản, Bên B giữ ...... bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau.  

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. (Tức ngày.......................)

BÊN A                                               BÊN B
 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN BÊN A GIAO CHO BÊN B

(Kèm theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh  số …/………../HĐHTKD)

STT Tên trang thiết bị Giá trị tài sản 
1  
2  
3  

3. Dịch vụ tư vấn hợp đồng của Công ty luật DFC.

Luật sư DFC chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến pháp lý, tư vấn hợp đồng trong đó có: soạn thảo hợp đồng, đàm phán ký kết, giải quyết các tranh chấp về hợp đồng,…Với hơn 17 năm kinh nghiệm cùng với đội ngũ Luật sư, Chuyên viên đông đảo và chất lượng chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong lĩnh vực hợp đồng như sau:

✔️ Tư vấn soạn thảo hợp đồng, rà soát hợp đồng;

✔️ Tiến hành tư vấn pháp lý cho Khách hàng nhằm tháo gỡ những vấn đề pháp lý xảy ra trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện, thay đổi và chấm dứt hợp đồng;

✔️ Thay mặt Khách hàng thu thập hồ sơ, giấy tờ và các tài liệu cần thiết để giải quyết vụ việc mà Khách hàng gặp phải liên quan đến hợp đồng;

✔️ Tham gia đại diện thay mặt Quý Khách hàng tranh tụng tại cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng.

Mời bạn đọc liên hệ với Luật sư DFC chúng tôi qua Hotline 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC. Xin cảm ơn!

Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.