Mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

15:25 - 02/11/2020

Khi thực hiện các giao dịch dân sự như thừa kế, tặng cho, mua bán, chuyển nhượng… thì chủ thể giao dịch cần tuân thủ các quy định mà pháp luật quy định. Trường hợp khi chuyển nhượng, mua bán đất đai và nhà ở thì cần có cam kết đất không có tranh chấp bằng văn bản.

Sau đây, Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện mẫu giấy cam kết không tranh chấp tài sản, cụ thể là mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai, nhà ở mới nhất hiện nay như sau:

1. Mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai
tải mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày … tháng … năm ….

GIẤY CAM KẾT 

(V/v: Đất không có tranh chấp, khiếu nại về đất)

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân …………………………………………

- Tên tôi là: ………………………………   Sinh năm: ………………………….

- Số CMND/CCCD số: ……………………… do CA ………………. cấp ngày…………………………………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….

Tôi làm đơn này xin tường trình với Quý Cơ quan về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ ………………………………….. đường …………………….. tại xã/phường/thị trấn …………………….. quận/huyện/thị xã ………………………  có thông tin như sau:

- Diện tích đất: ………………… m2;    

- Thuộc lô số: ……………………;   - Thửa đất số: ……………………;

- Thuộc tờ bản đồ số: …………

- Mục đích sử dụng đất hiện tại: ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nêu rõ nội dung tường trình trong đơn về nguồn gốc, quá trình sử dụng, ….)

Mảnh đất do tôi quản lý hiện không có tranh chấp, không có khiếu nại liên quan đến ranh giới thửa đất. Lý do tôi làm đơn nhằm xác nhận đất không có tranh chấp để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho phép. 

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây mà tôi đã trình bày là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. 

Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét và giải quyết nguyên vọng của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên.

                                                                  Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài 1900.6512 về nội dung mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai mới nhất hiện nay. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, Quý Khách vui lòng liên hệ qua tổng đài để được luật sư tư vấn 1 cách cụ thể nhất.

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.