Hướng dẫn viết mẫu đơn xin cho con nuôi mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

15:39 - 09/09/2020

Nhận nuôi con nuôi là một trong những phương pháp cần thiết cho một số đôi vợ chồng trong từng hoàn cảnh cụ thể, tuy nhiên trên thực tế việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật Việt Nam không phải ai cũng nắm được rõ, chính vì vậy ngày hôm nay Luật sư DFC đã soạn thảo các nội dung như: Mẫu đơn xin cho con nuôi, mẫu đơn xin cho con nuôi nộp ở đâu? Và một số lưu ý hướng dẫn cụ thể.

Tìm hiểu thêm: Thủ tục nhận con nuôi hợp pháp

1. Mẫu đơn xin cho con nuôi nộp ở đâu?

Nhiều câu hỏi đặt ra với chúng tôi là việc nộp đơn xin cho và nhận nuôi con nuôi nộp ở đâu hay cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận đơn cùng với hồ sơ và tài liệu để xác nhận cho việc nuôi con nuôi. Căn cứ theo tinh thần của Điều 9 Luật nuôi con nuôi năm 2010 thì Cơ quan có thẩm quyền để đăng ký việc nuôi con nuôi là:

 • UBND thuộc cấp xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người con được nhận nuôi hoặc người nhận nuôi nếu nhận con nuôi trong nước
 • UBND, Sở Tư pháp thuộc cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương nơi thường trú của con được nhận nuôi khi việc nhận con nuôi mang yếu tố nước ngoài.
 • Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam tại nước ngoài nếu việc nhận nuôi con nuôi là của công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

Như vậy có thể thấy tùy từng trường hợp mà thẩm quyền tiếp nhận tài liệu hồ sơ xác nhận việc nuôi con nuôi bởi các Cơ quan có thẩm quyền là khác nhau.

2. Mẫu đơn xin cho con nuôi

Tải mẫu đơn xin cho con nuôi tại đây: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY THOẢ THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân .................

Chúng tôi (Tôi) là:

 ÔNG
Họ và tên  
Ngày, tháng, năm sinh  
Nơi sinh  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Nơi đăng ký HKTT  
Số Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu  


Tên của cơ sở nuôi dưỡng
Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi
(1):

Chức vụ của người đại diện trong cơ sở nuôi dưỡng:

Đồng ý về việc thoả thuận cho trẻ em sau đây:

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Dân tộc: .......................... Quốc tịch:

Quê quán(2):

Nơi đăng ký thường trú/tạm trú:

Lý do đưa vào cơ sở nuôi dưỡng (3):

Làm con nuôi ông bà:

 ÔNG
Họ và tên  
Ngày, tháng, năm sinh  
Nơi sinh  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Nơi đăng ký thường trú/tạm trú  
Số Giấy CMND.CCCD/hộ chiếu  


Lý do việc đồng ý nhận trẻ em làm con nuôi
:Lý do việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi:

Chúng tôi xin cam đoan việc thoả thuận cho và nhận con nuôi trên đây dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, việc cho và nhận con nuôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tiến hành cho và nhận con nuôi của mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân ........................ tiến hành đăng ký.

Bên cho con nuôi (4)
……………………………

Bên nhận con nuôi (5)
……………………………

Xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký

thường trú của người nhận con nuôi (6)

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………

Ông bà ……………………………………………

có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình

       Ngày …tháng…năm…

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

…………………………

Ý kiến của người được nhận làm con nuôi 

(nếu con nuôi đủ từ 9 tuôỉ trở lên)

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

 

Chú thích: 

(1) Ghi rõ các thông tin về cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng trẻ

(2) Ghi theo quê quán hợp pháp của cha đẻ, nếu không rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo quê quán hợp pháp của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì sẽ để trống .

(3) Chỉ cần thiết trong trường hợp mà trẻ được nhận làm con nuôi đang sống trong cơ sở nuôi dưỡng;

(4,5) Nếu bên cho/bên  nhận con nuôi là hai vợ chồng, thì phải có đồng thời chữ  ký của cả vợ và chồng;

(6) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi khác với nơi đăng ký thường trú/tạm trú của người nhận con nuôi.   

 • Hướng dẫn viết mẫu đơn xin cho con nuôi con nuôi và một số lưu ý cơ bản khi làm đơn
 • Hướng dẫn viết đơn cho con nuôi

[1]  Trường hợp mà người nhận con nuôi đang thường trú trong nước, thì gửi UBND cấp xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền tiến hành việc đăng ký nuôi con nuôi. Trường hợp mà người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi đang tạm trú ở nước ngoài, thì gửi cho Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2] Ghi rõ họ tên và địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng trẻ.

[3]  Ghi tên cơ quan UBND cấp xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như phần kính gửi.

 • Một số lưu ý cơ bản khi làm đơn cho con nuôi

Trong nhiều năm qua giúp đỡ cho nhiều khách hàng có nhu cầu muốn nhận nuôi con nuôi trong quá trình làm đơn chúng tôi đã đúc kết ra được những kinh nghiệm quý báu như:

 • Thứ nhất, là bạn đọc phải điền đầy đủ thông tin , đọc kỹ các phần danh mục trước khi điền tránh những sai sót không cần thiết
 • Thứ hai, cần phải xác định có hay không yếu tố nước ngoài qua đó nộp hồ sơ, tài liệu đến đúng Cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tiến hành
 • Thứ ba, là bên nhận nuôi phải tham khảo nghiên cứu kỹ về điều kiện được nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều này sẽ quyết định xem bạn có đủ điều kiện để được nuôi con nuôi hay không.

Trên đây là toàn bộ những nội dung cơ bản về Đơn xin cho nuôi con nuôi, Đơn xin cho nuôi con nuôi nộp ở đâu? Và hướng dẫn cùng với một số lưu ý cơ bản khi viết đơn.Mời bạn đọc liên hệ qua hotline 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC. Xin chân thành cảm ơn !

 • Thứ hai, cần phải xác định có hay không yếu tố nước ngoài qua đó nộp hồ sơ, tài liệu đến đúng Cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tiến hành
 • Thứ ba, là phải tham khảo nghiên cứu kỹ về điều kiện được nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều này sẽ quyết định xem bạn có đủ điều kiện để được nuôi con nuôi hay không.

Trên đây là toàn bộ những nội dung cơ bản về mẫu đơn xin cho con nuôi nộp ở đâu? Và hướng dẫn cùng với một số lưu ý cơ bản khi viết đơn. Mời bạn đọc liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC. Xin chân thành cảm ơn !

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.