Hướng dẫn viết Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

09:56 - 07/11/2020

Tranh chấp đất đai là một trong những dạng tranh chấp phổ biến theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự ở nước ta hiện nay. Quyền phản tố của bị đơn là quyền mà pháp luật cho phép. Vậy khi làm đơn phản tố tranh chấp đất đai cần lưu ý những nội dung nào?

Sau đây, Luật sư DFC sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện một mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai mới nhất hiện nay như sau:

Download Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai mới nhất tại đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

………, ngày … tháng …. năm ….

ĐƠN PHẢN TỐ

Kính gửi: Tòa án Nhân dân ………………………………….

NGƯỜI PHẢN TỐ:

- Họ và tên: …………………………………………

- Sinh năm: …………………..

- CCCD số: ………………………………….

- Địa chỉ thường trú: ……………………………….

Tôi là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp đất đai” theo thông báo thụ lý vụ án số: ……………….. ngày …./…../……… của Tòa án nhân dân ……………......

NGƯỜI BỊ PHẢN TỐ:

- Họ tên: ……………………………………………..

- Sinh năm: ………………………

- Địa chỉ thường trú: …………………………………

Là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp đát đai” theo thông báo thụ lý vụ án số: ……………….  ngày ………………..  của Tòa án nhân dân ………………..

Nội dung phản tố:

(Trình bày ngắn gọn và cụ thể nội dung yêu cầu phản tố)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

Nay bằng đơn phản tố này, tôi yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết cho tôi yêu cầu sau:

(Trình bày cụ thể và rõ ràng các yêu cầu phản tố)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kính mong quý Tòa án xem xét giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo (nếu có)

 

Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư DFC về mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai. Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đến số 19006512 - Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến. Trân trọng!

Xem thêm: Mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai mới nhất

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.