Mẫu đơn ngăn chặn giao dịch đất đai mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

11:05 - 02/11/2020

Khi quyền sử dụng đất đang trong nội dung của một tranh chấp thì các bên có thể lựa chọn mẫu đơn ngăn chặn giao dịch đất đai gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý về mặt đất đai hoặc Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Theo đó, đơn ngăn chặn này được viết khi muốn ngăn chặn giao dịch liên quan dến đất đai, nhà ở; thực hiện thủ tục sang tên… Sau đây, Tổng đài tư vấn luật đất đai 1900.6512 của Công ty tư vấn luật DFC sẽ gửi đến bạn  nội dung tư vấn này như sau:

Xem thêm: Thủ tục sang tên đổi chủ sổ đỏ khi mua bán đất năm 2020

Mẫu đơn ngăn chặn giao dịch đất đai mới nhất
Mẫu đơn ngăn chặn giao dịch đất đai mới nhất

1. Mẫu đơn ngăn chặn giao dịch đất đai

Tải xuống mẫu đơn ngăn chặn giao dịch đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày …..,tháng …, năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng, mua bán nhà, đất có giấy chứng nhận QSD, QSH số ….) (1)

Kính gửi:  

- Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;

- Văn phòng đăng ký đất đai quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;

- Uỷ ban Nhân dân phường Dương Nội, quận Hà Nội.

- Tên tôi là: Nguyễn Văn A       Sinh: 01/01/1980

- Địa chỉ cư trú: Số nhà 04, Tổ dân phố số 3, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Số CMND/CCCD số: 1223xxx15

- Số điện thoại liên lạc: 0945xxx123

Tôi làm đơn này xin kính trình bày với cơ quan một vụ việc như sau: (nêu rõ nội dung vụ việc) (2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, tôi làm đơn này xin kính đề nghị cơ quan giải quyết cho tôi nội dung như sau:

Tôi đề nghị Quý cơ quan, tổ chức bằng quyền hạn của mình tiến hành ngăn chặn tất cả các giao dịch liên quan đến tài sản nhà, đất nêu trên cho đến khi có phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng giải quyết vụ việc …... nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi với lý do quyền sử dụng nhà, đất số …. hiện đang có tranh chấp giữa tôi với ông/ bà …… nếu không ngăn chặn sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi kính mong Quý cơ quan tiếp nhận đơn và xử lý yêu cầu của tôi trong thời gian sớm nhất! Tôi xin trân thành cảm ơn.

                                                                                   
  Nơi nhận:                                                                                 Người đề nghị   

- Như kính gửi.                                                                      (ký và ghi rõ họ, tên)


Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 1900.6512 về mẫu đơn ngăn chặn giao dịch đất đai. Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung tư vấn. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.