Mẫu đơn khiếu nại về việc nứt nhà mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

16:32 - 15/10/2020

Đơn khiếu nại nứt nhà là đơn từ khiếu nại được sử dụng trong trường hợp nhờ có sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan chức năng liên quan giải quyết hành vi vi phạm quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức khiến nhà của người làm đơn bị nứt.

Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép chính xác nhất

Mẫu đơn khiếu nại nứt nhà

Luật sư DFC hướng dẫn hoàn chỉnh mẫu đơn khiếu nại nứt nhà

Sau đây, Luật sư DFC sẽ hướng dẫn bạn hoàn chỉnh một mẫu đơn khiếu nại nứt nhà mới nhất hiện nay như sau.

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…tháng…năm ……

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Xây dựng công trình khiến công trình nhà hàng xóm lân cận bị nứt nhà)

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn……………..

  - Tôi tên là: …………………………… Sinh: ………………………………..

  - Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

  - Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………….

  - Là đại diện cho hộ gia đình Ông (bà) ………….. đang sinh sống trên thửa đất số ….. thuộc tờ bản đồ số …….có mục đích sử dụng đất là đất ở, có diện tích được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là …… m2 do Ủy ban Nhân dân huyện/quận/thị xã ………….. cấp ngày … tháng … năm….

    Tôi làm đơn này, xin kính trình bày với Quý cơ quan nội dung vụ việc như sau: (nêu rõ nội dung vụ việc nhà bị nứt mà đề nghị cơ quan chức năng giải quyết)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................

    Vì vậy, bằng đơn khiếu nại này, tôi xin trình báo sự việc này tới quý cơ quan để quý cơ quan được biết về hành vi trái pháp luật của gia đình ông ………………… và căn cứ vào các Điều …………… tôi nhận thấy, hành vi của gia đình ông ……….. đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sử dụng đất của gia đình tôi, vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc đảm bảo an toàn trong thi công, xây dựng công trình đối với các bất động sản liền kề.

    Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây tôi trình bày là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết yêu cầu của gia đình tôi, để gia đình tôi ổn định cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên.

                                                                        Người làm đơn

                                                                    (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

-----

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư DFC về nội dung mẫu đơn khiếu nại nứt nhà mới nhất hiện nay. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ qua Tổng đài tư vấn đất đai 19006512 đề nhận được sự tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.