Mẫu đơn đính chính thông tin sổ đỏ mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

09:52 - 21/10/2020

Đính chính thông tin của sổ đỏ (tức Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là một trong những thủ tục của pháp luật đất đai. Hiện nay. Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan thì chưa có mẫu đơn chính xác về đính chính thông tin sổ đỏ mà là do người dân tự thực hiện.

Sau đây, Tổng đài tư vấn luật đất đai 1900.6512 sẽ hướng dẫn bạn về những nội dung cơ bản của mẫu đơn đính chính thông tin trên sổ đỏ như sau:

1. mẫu đơn đính chính thông tin trên sổ đỏ

Tải xuống mẫu đơn đính chính thông tin trên sổ đỏ: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  …………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận

    Kính gửi: (1) .....................................................................................................

    Tên tôi là: …………………………Số CMND: ..............................................

    Địa chỉ: (2)........................................................................................................

    Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau: (3)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

    Tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận số ………. cấp ngày ..........................................

    Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác, khách quan, nếu có vi phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

                      Người viết đơn

                                      (ký, ghi rõ họ tên)

 

2. Hướng dẫn cách viết đơn xin đính chính sổ đỏ:

(1) Gửi đến cơ quan có thẩm quyền về quản lý đất đai, cụ thể là Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyên (nếu đối tượng yêu cầu là cá nhân) hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh (nếu đối tượng yêu cầu là tổ chức);

(2) Ghi chính xác thông tin địa chỉ thường trú của người làm đơn;

(3) Nêu rõ lý do đính chính sổ đỏ.

Trên đây là nội dung tư vấn của tổng đài tư vấn luật đất đai 1900.6512 về nội dung mẫu đơn đính chính thông tin trên sổ đỏ. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, Quý Khách vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được nội dung tư vấn đầy đủ và chính xác nhất. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.