Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán rau củ quả

Luật Sư: Lê Minh Công

14:19 - 08/04/2021

Hợp đồng mua bán rau củ quả như đã khẳng định ở trên có đối tượng thực hiện hợp đồng là rau củ quả. Theo đó, bên bán thực hiện việc giao rau củ quả cho bên mua và bên mua thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên bán để trở thành chủ sở hữu của tài sản ấy.

 Xem thêm: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán rau củ quả
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán rau củ quả

Hợp đồng mua bán rau củ quả được thể hiện đảm bản nhất là hình thức văn bản. Các bên trong hợp đồng lập hợp đồng văn bản trong quá trình ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng. Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 gửi đến bạn mẫu hợp đồng mua bán rau củ quả, một hợp đồng nằm trong bộ mẫu hợp đồng của Công ty.

*Mẫu hợp đồng mua bán rau củ quả mới nhất hiện nay

Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 là chủ thể hoạt động trong lĩnh vực pháp luật với nhiều năm kinh nghiệm tích lũy trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh doanh thương mại, trong đó có hợp đồng mua bán rau củ quả. Vì vậy, để nhằm cung cấp cho Khách hàng những thông tin liên quan cũng như dễ dàng tiếp cận với mẫu hợp đồng đảm bảo “chắc” quyền lợi thì chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng mẫu hợp đồng mua rau củ quả dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

……….., ngày…. tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN RAU CỦ QUẢ

(Số:……/HĐMB-……..)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ…..…;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…… tại địa chỉ…………….., chúng tôi gồm:

Bên Bán (sau đây gọi là Bên A):

- Họ và tên:……………………………….        - Sinh năm:………

- CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

- Địa chỉ thường trú:……………………………………………..

- Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………….

- Số điện thoại liên hệ:……………………………………………….

Và:

Bên Mua (Bên B):

- Họ và tên:……………………………….      - Sinh năm:………

- CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

- Địa chỉ thường trú:………………………………

- Nơi cư trú hiện nay:…………………………….

- Số điện thoại liên hệ:……………………..

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán rau củ quả số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ bán …. (số lượng) rau củ quả theo ghi nhận tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm………….. với tổng giá trị là………….. VNĐ (Bằng chữ:…………………… Việt Nam Đồng). Nội dung Hợp đồng cụ thể như sau:

Điều 01. Đối tượng Hợp đồng rau củ

Bên A đồng ý bán những loại rau củ quả được liệt kê trong Bảng sau:

STT Tên mặt hàng Chất lượng GiáSố lượngThành tiềnGhi chú
       
       
       

Tổng:………………….. VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng)

Cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./….. tại địa điểm……………

Chất lượng của số rau củ quả mà Bên A bán cho Bên B trong bảng trên được xác định theo những tiêu chí sau: …………… (hoặc theo những tiêu chí được ghi nhận tại Phụ lục 1 kèm theo Hợp đồng này).

Điều 02. Giá và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý bán toàn bộ số rau củ quả đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Số tiền trên đã bao gồm:……………………………. (……..VNĐ (Bằng chữ:…………… Việt Nam Đồng)  thuế giá trị gia tăng/…)

Và chưa bao gồm:…………………………………

Toàn bộ số tiền đã xác định ở trên sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A qua …. đợt, cụ thể từng đợt như sau:

- Đợt 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………… (chuyển khoản qua ngân hàng/trả tiền mặt/…).

- Đợt 2 . Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán được thực hiện theo phương thức…………… (chuyển khoản qua ngân hàng/trả tiền mặt/…).

- …

Số tiền đã xác định theo nội dung trên sẽ được Bên B trả trực tiếp cho đại diện theo……../… của Bên A, cụ thể là:

- Ông:………………………………….              - Sinh năm:…………

- Chức vụ:……………………………………….

- Chứng minh nhân dân số:………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Và được chứng minh bằng Biên bản nhận tiền/… có chữ ký của những cá nhân sau:

  1. Ông:………………………….                       Sinh năm:…………

- Chức vụ:………………………

- Chứng minh nhân dân số:…………. do CA………… cấp ngày…./…../…….

2.Bà:………………………….                          Sinh năm:…………

- Chức vụ:………………………

- Chứng minh nhân dân số:…………… do CA………… cấp ngày…./…../…….

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng trên nếu có sự thay đổi về giá thị trường/… dẫn tới việc thay đổi/phát sinh các chi phí/…………… thì số tiền chênh lệch/phát sinh trên/… sẽ do Bên …. chịu trách nhiệm.

Điều 03. Thực hiện hợp đồng

3.1. Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

Trong đó, Bên A phải đảm bảo sẽ giao cho Bên B …bản sao các giấy tờ sau:……………… để chứng minh những rau củ quả trên đạt an toàn thực phẩm…………. mà bên hai bên đã thỏa thuận. Những giấy tờ này sẽ được bên A giao trực tiếp cho người đại diện……. của Bên B, tức là  

- Ông……………..                    Sinh năm:…………

- Chức vụ:………………………

- Chứng minh nhân dân số:…………. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Trong thời hạn…. ngày, kể từ ngày……………

Việc giao-nhận này được chứng minh bằng Biên bản…/… có chữ ký của Ông …………..

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính theo các quy định/căn cứ sau: …………………

3.2. Địa điểm và phương thức thực hiện

Toàn bộ số rau củ quả đã được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B qua…… đợt, cụ thể từng đợt như sau:

Đợt 1. Thực hiện vào ngày…/…../….. tại địa điểm………………, với số lượng rau củ quả cụ thể như sau:…………………………. Và được Bên A giao trực tiếp cho:

- Ông………………………..                               Sinh năm:………..

- Chức vụ:…………….

- Chứng minh nhân dân số:………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Đợt 2. Thực hiện vào ngày…/…../….. tại địa điểm………………, với số lượng rau củ quả cụ thể như sau:…………………………. Và được Bên A giao trực tiếp cho:

- Ông………………………..                          - Sinh năm:………..

- Chức vụ:…………….

- Chứng minh nhân dân số:………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Ngay sau khi nhận được số rau củ quả trong từng đợt, Ông…………… có nghĩa vụ kiểm tra số lượng, tình trạng của số rau củ quả đã nhận, lập văn bản xác nhận việc đã nhận cũng như tình trạng khi nhận vào Biên bản/…. và giao Biên bản…. trực tiếp cho:

- Ông………………………..                         - Sinh năm:………..

- Chức vụ:…………….

- Chứng minh nhân dân số:………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Trong thời hạn….ngày, kể từ ngày Bên B nhận được số rau củ quả theo ghi nhận trong Biên bản…. tương ứng, Bên B có quyền trả lại/…. số rau củ quả đã nhận nếu kiểm tra phát hiện………….. và yêu cầu Bên A……………… (giao lại hàng, bồi thường thiệt hại/…)

Điều 04. Đặt cọc

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…./……., Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là………………..VNĐ (Bằng chữ:…………….. Việt Nam Đồng) để bảo đảm cho việc Bên B sẽ mua toàn bộ số rau củ quả đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này mà Bên A giao tới theo đúng nội dung Hợp đồng, trừ trường hợp…………..

- Trong trường hợp Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ mà Bên B không mua/không nhận/… theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên (cụ thể là……………. VNĐ) để…………….

- Trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ dẫn đến Hợp đồng không được thực hiện/… thì Bên A có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương đương cho Bên B để…………………

- Trong trường hợp hai bên tiếp tục thực hiện việc mua-bán, Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ nghĩa vụ thanh toán của Bên B/…

- Trong trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:………………………………..

Điều 05. Cam kết của các bên

  1. 1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

Cam kết thực hiện đúng các quy định về …. theo quy định của pháp luật và khu vực.

2.Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 06.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

- Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là:…………… VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng)

- Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

- Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về………. trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

- …

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 07. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

- Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

- Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

- Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

- Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

- …

Điều 08. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

ĐẠI DIỆN BÊN A                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật DFC về nội dung mẫu hợp đồng mua bán rau củ quả mới nhất hiện nay. Để sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng hoặc dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng, vui lòng liên hệ qua Tổng đài 1900.6512 để nhận được nội dung tư vấn và đáp ứng một cách chính xác, đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.