Download mẫu hợp đồng lao động kế toán trưởng mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

16:53 - 07/09/2020

Kế toán có nhiệm vụ quan trọng đối với việc quản lý số liệu, tài liệu của công ty, vì vậy để đảm bảo an toàn thông tin, công ty, đại diện người sử dụng lao động cần có những quy định chi tiết, cụ thể về quyền và nghĩa vụ của kế toán. Vậy hợp đồng lao động kế toán trưởng ở đây là gì? Cùng Luật sư DFC tìm hiểu với bài viết dưới đây.

Download mẫu hợp đồng lao động kế toán trưởng mới nhất

"Chào luật sư, gia đình tôi vừa mở cửa hàng kinh doanh nội thất ở Hà Nội. Vì tính chất hoạt động nên tôi vừa thuê một kế toán cho cửa hàng. Tuy nhiên tôi không tìm thấy mẫu hợp đồng lao động kế toán trưởng, Luật sư có thể tư vấn cho tôi hợp đồng phù hợp nhất với tôi được không?"

Trả lời: Cảm ơn anh chị đã tin tưởng liên hệ tới Văn phòng luật sư DFC. Mẫu hợp đồng lao động đã được bộ lao động công bố, tuy nhiên nếu anh chị muốn có một bản hợp đồng lao động phù hợp với doanh nghiệp của mình thì có thể tham khảo thông tin dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp tới Văn phòng luật sư DFC qua hotline để được tư vấn miễn phí.

Trong trường hợp này, Luật sư DFC xin tư vấn cho anh chị như sau:

1. Các vấn đề về hợp đồng lao động giao kết với nhân viên

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động ( căn cứ khoản 1 Điều 13 Bộ luật lao động 2019). Và theo khoản 1 Điều 15 của bộ luật này thì khi giao kết hợp đồng phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực

Có hai loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng. 

2. Hợp đồng lao động kế toán trưởng là gì?

Từ khái niệm hợp đồng lao động trên, ta có thể hiểu hợp đồng lao động kế toán trưởng là hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và người sử dụng lao động về việc thuê nhân viên kế toán trưởng. Việc giao kết này dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng.

Vì kế toán có nhiệm vụ quan trọng đối với việc quản lý số liệu, tài liệu của công ty nên để đảm bảo an toàn thông tin thì công ty, đại diện người sử dụng lao động nên có những điều khoản chi tiết, cụ thể về quyền hạn, nghĩa vụ của kế toán viên cũng như trách nhiệm bồi thường của họ khi gây thiệt hại cho công ty.

3. Download mẫu hợp đồng lao động kế toán trưởng.

Mẫu hợp đồng lao động kế toán trưởng nên có những nội dung sau đây:

  • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
  • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
  • Công việc và địa điểm làm việc;
  • Thời hạn của hợp đồng lao động;
  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
  • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.
  • nhiệm vụ, quyền hạn của người lao động.

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng lao động kế toán trưởng dưới đây để làm hợp đồng giao kết với nhân viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

                                                              ……………,ngày……tháng……năm……

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019;

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :......................................................................

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Đại diện cho ………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………… Điện thoại:……….................

Và một bên là Ông/Bà :.................................................................................

Sinh ngày: ........... tháng......…năm........Tại:..........................

Nghề nghiệp :……………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………...

Số CMTND:……………… cấp ngày............./......../.............

Số sổ lao động (nếu có) :.......cấp ngày......./......../.............

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

- Ông, bà : .....................làm việc theo loại hợp đồng lao động ..............từ ngày…...tháng…...năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

- Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

- Địa điểm làm việc :.......................................................................................

- Chức vụ :......................................................................................................

- Công việc phải làm :....................................................................................

Điều 2 : Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc :.....................................................................................

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm :.........................................

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 – Nghĩa vụ :

- Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :.........................

- Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn:

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi :

- Phương tiện đi lại làm việc :......................................................

- Mức lương chính hoặc tiền công :............. Được trả...........lần vào các ngày............và ngày.............hàng tháng.

- Phụ cấp gồm : .............................................................................................

.......................................................................................................................

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

........................................................................................................................

........................................................................................................................

- Bảo hiểm xã hội:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi :

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

- Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ: 

- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn:

- Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 – Những thỏa thuận khác:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lực

hợp đồng có hiệu lực từ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày …………. tháng………. năm………....

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

- 01 bản do người lao động giữ.

- 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :....................................................

Người lao động                  Người sử dụng lao động

(Ký tên)                             (Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản

Mọi thông tin thắc mắc về hợp đồng lao động kế toán trưởng các bạn hãy gọi ngay tới Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006512 để được tư vấn và giải đáp một cách chính xác nhất.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Tư vấn mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.