Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

08:40 - 08/09/2020

Bạn đang có ý định muốn xin nghỉ việc hay bạn đang có nhân viên muốn nghỉ việc mà chưa tìm được mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất và chuẩn nhất để giải quyết vấn đề này. Vì vậy, để tránh những rủi ro không muốn có, không đáng có có thể sảy ra khi người lao động và người sử dụng chấm dứt hợp đồng lao động thì sau đây Luật sư DFC xin được gửi tới các bạn Mẫu thanh lý hợp đồng lao động mới nhất.

Xem thêm: Pháp luật xử lý hợp đồng lao động vô hiệu như thế nào?

Download mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất

1. Thanh lý hợp đồng lao động là gì?

Thanh lý hợp đồng lao động không được quy định cụ thể trong Bộ luật lao động hay các văn bản pháp luật khác liên quan. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu Thanh lý hợp đồng lao động là biên bản được ký kết khi hợp đồng lao động hết thời hiệu hoặc bị chấm dứt hợp đồng. Việc ký biên bản thanh lý hợp đồng lao động không là không bắt buộc tuy nhiên đây là việc nên làm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

Biên bản ký kết hợp đồng lao động cũng phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

Hậu quả pháp lý khi ký kết biên bản thanh lý hợp đồng lao động: Tuyên bố hợp đồng lao động đã ký kết hết hiệu lực, hoàn thành các nghĩa vụ trong biên bản thanh lý hợp đồng lao động (nếu có).

2. Nội dung chủ yếu của biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất.

Trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất chủ yếu bao gồm các nội dung chính sau đây:

  • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của đã người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
  • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đã giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
  • Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động sau khi thanh lý hợp đồng lao động
  • Quyền và trách nhiệm của người lao động đối với người sử dụng lao động sau khi thanh lý hợp đồng lao động
  • Hậu quả pháp lý khác như cam kết thực hiện quyền và nghĩa vụ, thời hạn thực hiện xong quyền và nghĩa vụ.
  • Thời hiệu của biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất

Luật sư DFC xin tư vấn mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động dưới đây, các bạn có thể tham khảo mẫu biên bản này để thanh lý hợp đồng với người lao động/người sử dụng lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Hà nội, ngày...tháng...năm………...

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

- Căn cứ Hợp đồng lao động số: .../HĐLĐ  giữa Công ty …và...;

- Căn cứ vào Biên bản bàn giao công việc giữa...và...;

Hôm nay, ngày...tháng...năm..., tại địa ……………………………………. chúng tôi gồm các bên có tên dưới đây:

ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Người đại diện: Ông/Bà..........................................................

Chức vụ:...............................................................................

Địa chỉ : Tòa nhà, số ……………….........................................

Đăng ký kinh doanh số:..........................................................

BÊN B : ÔNG / BÀ: 

Sinh năm:...............................................................................

CMND số :................ do CA tỉnh / TP ……………cấp ngày........

Địa chỉ thường trú:...................................................................

Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

-   Cam kết đã bàn giao hoàn toàn đầy đủ và đúng về nội dung tại biên bản giao nhận đã ký.

-   Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan.

-   Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng.

-   Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

-   Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

-   Thanh toán lương cho người lao động đến thời điểm nghỉ việc.

-   Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Điều 3: Điều khoản chung

-   Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.

-   Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này. Bên B (Người lao động) có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.

-   Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng lao động sẽ kết thúc.

Biên bản này làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Đại diện Bên A                      Đại diện Bên B

 

Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất. Mọi thông tin thắc mắc về vấn đề này các bạn hãy gọi ngay tới Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 để được tư vấn và giải đáp một cách chính xác nhất.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Tư vấn mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.