Đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

15:42 - 14/12/2020

Đính chính năm sinh trong sổ đỏ là một thủ tục của pháp luật đất đai của người sử dụng đất khi có sự sai sót trong thông tin của người sử dụng đất vào thời điểm được cấp theo quy định. Sau đây, Tổng đài 19006512 sẽ gửi đến bạn mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ mới nhất hiện nay như sau.

Việc đính chính thông tin nói chung và năm sinh trong sổ đỏ nói riêng được thực hiện khi sổ đỏ có sai sót thuộc một trong những trường hợp sau theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2016.

1. Mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ

Tải mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  …………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v đính chính thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Kính gửi:  Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

    Tên tôi là: Nguyễn Văn A        Số CMND: 111233xx123

    Địa chỉ: số nhà 03, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

    Tôi trình bày thông tin sai sót trong giấy chứng nhận như sau: 

.....do thông tin về năm sinh của tôi trong GCNQSDD số … cấp ngày … tháng … năm … do Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông cấp là “01/01/1980” mà thời điểm tôi làm thủ tục xin cấp GCNQSĐ này thì trong Giấy chứng minh nhân dân của tôi là “01/01/1979” ......

    Vì vậy, tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan thực hiện việc đính chính thông tin giấy chứng nhận theo thông tin trên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận số ………. cấp ngày ....................

    Tôi cam đoan những thông tin trên là chính xác, khách quan, nếu có vi phạm tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên.

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ mới nhất hiện nay, nếu có bất cứ thắc mắc nào về luật đất đai vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật đất đai 19006512 để được luật sư của DFC tư vấn. Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.