Trình tự thực hiện xác nhận kết quả thi hành án

Luật Sư: Lê Minh Công

09:14 - 20/04/2021

Hiện nay nhiều bạn đọc rất đang rất quan tâm đến vấn đề làm thế nào để xác nhận kết quả thi hành án dân sự đã hoàn thành nghĩa vụ hay chưa, ngày hôm nay bài viết dưới đây của Luật sư DFC sẽ cùng bạn đọc đi giải đáp vấn đề này.

Xem thêm: Nguyên nhân doanh nghiệp không lựa chọn Thi hành án - Giải pháp của DFC

Trình tự thực hiện xác nhận kết quả thi hành án
Trình tự thực hiện xác nhận kết quả thi hành án

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13;
  • Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS;
  • Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

2. Trình tự thực hiện Xác nhận kết quả thi hành án

Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan THADS xác nhận kết quả thi hành án.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan THADS cấp Giấy chứng nhận kết quả thi hành án.

Nội dung văn bản xác nhận phải nêu rõ nghĩa vụ theo bản án, quyết định, nghĩa vụ phải thi hành theo quyết định thi hành án và kết quả thi hành án tính đến thời điểm xác nhận.

Kết quả thi hành án được xác nhận là đương sự đã thực hiện toàn bộ hoặc một phần quyền, nghĩa vụ theo quyết định thi hành án hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án của từng định kỳ trong vụ án khi việc thi hành án được tiến hành theo định kỳ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án (Mẫu D10-THADS).

Theo mẫu đơn nêu trên, hồ sơ kèm theo đơn đề nghị còn có:

  • Bản án, Quyết định;
  • Quyết định thi hành án;
  • Tài liệu có liên quan khác.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan THADS cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án. Đối với những trường hợp đương sự ở xa thì giải quyết trong ngày.

Đối tượng thực hiện thủ tục: Đương sự (cá nhân, tổ chức) hoặc thân nhân của đương sự

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục THADS, Chi cục THADS

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kết quả thi hành án

Lệ phí (nếu có): Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Xem thêm: Tại sao Thi hành án gặp khó khăn trong việc xác minh tài sản?

3. Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án

Mẫu số: D10 -THADS

(Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc xác nhận kết quả thi hành án

Kính gửi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự .......................................

Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú): ...........

............................Địa chỉ.................................................................................

Theo Bản án, Quyết  định  số  ................. ngày ..........tháng .........năm ...........

của Tòa án .......................................................................và Quyết định thi hành

án số....... ngày......tháng..... năm ......... của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự........... thì ông (bà)........................................................................................

địa chỉ: ...................................................................................................................................

Các khoản phải thi hành:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Các khoản đã thi hành được:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Các khoản chưa thi hành:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Đề nghị xác nhận:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Các tài liệu kèm theo:

- Bản án, Quyết định số ..................ngày ...tháng .....năm ....... của .................................

- Quyết định thi hành án số.......  ngày......tháng..... năm của Cục (Chi cục) Thi

hành án dân sự

- Tài liệu có liên quan khác ........................................................................................

............. ngày .... tháng .... năm 20......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm)

 

 

Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục xác nhận kết quả thi hành án. Liên quan đến dịch vụ tư vấn giải quyết thi hành án của DFC vui lòng liên hệ trực tiếp tới DFC qua hotline 19006512 hoặc để lại thông tin bên dưới chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng. Xin cảm ơn!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.