Hướng dẫn quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

11:18 - 16/10/2020

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một quyền của người sử dụng đất theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai được Nhà nước công nhận và ghi nhận trong Luật Đất đai hiện hành năm 2013.

Để giúp Khách hàng hiểu hơn DFC sẽ hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2020 bao gồm những trình tự, thủ tục gì bao gồm cả chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Chúng tôi – Đội ngũ Chuyên viên tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực đất đai thông qua Tổng đài tư vấn luật đất đai 1900.6512 sẽ gửi đến bạn bài viết sau:

Tìm hiểu thêm:

 

hướng dẫn các bước chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hướng dẫn cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất phổ biến

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Nghị định số 43/2014/NĐ – CP của Hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Đất đai năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Nghị định số 45/2014/NĐ – CP Hướng dẫn về thuế, phí và lệ phí trong lĩnh vực đất đai của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Nghị định số 01/2017/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2014/NĐ – CP của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thông tư số 30/2014/TT –BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ - CP của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Nội dung tư vấn

1. Hướng dẫn cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất phổ biến

Khi thuộc các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép và đã có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục về chuyển đổi mục đích. Các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép được cụ thể hóa tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 bao gồm:

 • Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang các loại đất sau: đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang các loại đất sau: đất nuôi thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản (hình thức ao, hồ, đầm);
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao mà phải nộp tiền sử dụng đất;
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất công cộng sử dụng vào mục đích kinh doanh, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ.

Khi bạn nắm được nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất phổ biến là cần làm đơn xin phép chuyển đổi mục địch sử dụng đất kèm theo hồ sơ chuyển đổi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo quy định cụ thể của Luật Đất đai năm 2013, được hướng dẫn cụ thể tại Điều 69 của Nghị định 43/2014/NĐ – CP của Chính phủ thì quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nói chung bao gồm những bước cơ bản sau:

Bước 01: Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

Bước 02: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của chủ thể có nhu cầu chuyển đổi mục đích, sau đó tiến hành thẩm tra hồ sơ và xác minh đo đạc thực địa. Nếu hồ sơ còn chưa đầy đủ hoặc điều kiện chuyển đổi không đáp ứng thì trả hồ sơ, nêu rõ lý do bằng văn bản cho người có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

Bước 03: Hướng dẫn người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

Bước 04: Sau khi hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền trình Ủy ban Nhân dân cùng cấp xin phép được chuyển đổi mục đích sử dụng dất;

Bước 05: Trả kết quả cho người có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời hạn pháp luật quy định.

3. Các bước quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể 

* Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở: 

Theo hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 43/2014/NĐ – CP và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 30/2014/TT –BTNMT thì thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất gồm các bước sau:


* Chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất dự án đầu tư 

Tại Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ – CP thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang đất dự án đầu tư thì cần có một số bước sau đây:

4. Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Để thực hiện các quy trình trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì chủ thể co yêu cầu phải hoàn tất hồ sơ, giấy tờ thủ tục liên quan. Theo hướng dẫn tại Nghị định số 43/2014 và cụ thể tại Thông tư số 30/2014/TT –BTNMT thì những giấy tờ cần có bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai (Mẫu số 09/Đk kèm theo Thông tư 30/2014/TT –BTNMT);
 • Đơn đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01/Đk kèm theo Thông tư 30/2014/TT –BTNMT);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng (bản sao chứng thực).

Lưu ý: với một số mảnh đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần chứng minh quyền sử dụng qua các giáy tờ theo quy định. Các giấy tờ này cần được in thành bản sao và có chứng thực.

5. Bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất là căn cứ khi tính ra nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất cần thực hiện khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Bảng giá đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất có trong Quyết định về Bảng giá đất của từng địa phương, trong từng thời kỳ nhất định. 

Công thức tính như sau: 

Thu bằng 50% mức chênh lệch tiền sử dụng đất:

Tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất =    (Giá đất khi chuyển sang đất ở - Giá đất hiện tại đang sử dụng) 

Thu bằng 100% mức chênh lệch tiền sử dụng đất:

Tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất = Giá đất khi chuyển sang đất ở - Giá đất hiện tại đang sử dụng

Tình huống về giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Năm 2020, chị H có một mảnh đât có diện tích 96m2 nằm ở VT2 trên trục đường Võ Văn Kiệt với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp trồng lúa nước nằm trên địa bàn thôn H, xã Q, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Trường hợp của chị với mức thu bằng 100% mức chênh lệch tiền sử dụng đất. Chị đang có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nông thôn. Nếu được chuyển đổi thì nghĩa vụ tài chính của chị là bao nhiều? 

Trả lời: Hiện nay, thành phố Hà Nội đang áp dụng Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Trong đó:

 • Đơn giá đất nông nghiệp trồng lúa trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong nội dụng Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND là 108.000 đồng/m2 ;
 • Đơn giá đất ở nông thôn ở VT2 trên trục đường Võ Văn Kiệt tại Sóc Sơn trong nội dụng Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND là 3.321.000 đồng/m2;

Như vậy, nếu được chuyển đổi thì nghĩa vụ tài chính của chị là:

Tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất = (3.321.000 x 96) - (108.000 x 96)   = 308.448.000 đồng 

Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn. Trân trọng!

 
Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.