Hướng dẫn viết mẫu đơn xin xác nhận đất đai mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

09:44 - 17/10/2020

Xác nhận đất đai là một trong những thủ tục phổ biến để chứng minh quyền của chủ sử dụng đất và khi xác nhận đất đai thì cần có đơn xin xác nhận đất đai. Sau đây, Luật sư DFC sẽ hướng dẫn bạn những nội dung cơ bản về mẫu đơn xin xác nhận đất đai như sau.

Xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận đất đai

Luật sư DFC hướng dẫn viết mẫu đơn xin xác nhận đất đai mới nhất

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐẤT ĐAI

(V/v: Trực tiếp sử dụng đất ổn định, lâu dài, không tranh chấp)

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn …………….

- Tôi tên là: ………………………….  Sinh ngày: ……………………

- Số CMND/CCCD: …………………  Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………………………..

- Nơi đăng ký địa chỉ thường trú: …………………………………………

Tôi làm đơn này xin kính trình bày với Quý Cơ quan nội dung của vụ việc như sau: (nêu rõ nội dung vụ việc)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn …………….. xác nhận cho gia đình tôi về việc gia đình tôi hiện tại đang sử dụng đất tại địa chỉ nêu trên.

Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:                                                                                        Người làm đơn

  - Như trên.                                                                                (ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

--------------

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư DFC về nội dung mẫu đơn xin xác nhận đất đai mới nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan, Quý Khách vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn Luật Đất đai 1900.6512 để nhận được nội dung tư vấn đầy đủ và chính xác nhất. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.