Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

09:01 - 01/06/2020

Trên thực tế, trong quá trình sử dụng đất, nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế cũng như mở rộng đất thì nhu cầu về chuyển mục đích sử dụng đất ngày càng cao.

Cũng như những giao dịch khác thì việc chuyển mục đích sử dụng đất của người dân cần phải được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Vậy đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất như thế nào là đúng quy định của pháp luật ? Người sử dụng đất cần nộp đơn ở đâu? Những lưu ý gì khi viết đơn? Bài viết dưới đây mong rằng sẽ giải đáp được những vướng mắc của bạn đọc.

1.Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất được nộp ở đâu?

Theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-Cp về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất  và Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì người sử dụng đất nộp đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất kèm Giấy chứng nhận tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Về Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Đối với tổ chức sẽ do UBND cấp tỉnh ra quyết định.

2. Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tải mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

Dưới đây, công ty luật DFC gửi tới bạn đọc mẫu đơn  xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất ( mẫu 01)  ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

..., ngày..... tháng .....năm ....

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân...............................................................

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất     

2. Địa chỉ/trụ sở chính:    

3. Địa chỉ liên hệ:    

4. Địa điểm khu đất:    

5. Diện tích (m2):.    

6. Để sử dụng vào mục đích:    

7. Thời hạn sử dụng:    

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)    

 

                                Người làm đơn

                           (ký và ghi rõ họ tên)

3.Những lưu ý khi viết đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Trước tiên, bạn cần xác định rõ Ủy ban nhân dân có thẩm quyền tiếp nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ hai, cần ghi rõ, chính xác (tên người xin chuyển quyền sử dụng đất, cá nhân đại diện cho hộ gia đình/ tổ chức)

-Thứ ba, đối với trường hợp đã có Giấy chứng nhận đầu tư cần ghi rõ mục đích sử dụng để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư.

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.