Mẫu đơn, trình tự, hồ sơ xin cấp đất dự án mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

09:12 - 09/10/2020

Dự án đầu tư là những dự án mà do Nhà nước quản lý, sử dụng sau đó qua phương thức chuyển giao hợp pháp theo pháp luật cho cá nhân, tổ chức ngoài Nhà nước. Để có thể cấp đất, người có nhu cầu sẽ phải làm hồ sơ xin cấp đất dự án nộp tại cơ quan Nhà nước. Chúng tôi, Công ty luật DFC sẽ gửi đến bạn các hồ sơ xin cấp đất dự án cũng như mẫu đơn xin cấp đất dự án như sau.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định 43/2014/NĐ – CP Hướng dẫn chi tiết Luật đất đai của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về cấp hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Nội dung tư vấn

Hồ sơ và mẫu xin cấp đất dự án mới nhất

Hồ sơ và mẫu xin cấp đất dự án mới nhất

1. Hồ sơ xin cấp đất dự án bao gồm những tài liệu nào?

Theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thì hồ sơ xin cấp đất dự án của các cá nhân, tổ chức cần bao gồm những giấy tờ sau:

- Đơn xin được cấp đất (Mẫu số 01 của Phụ lục kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT);

- Quyết định hoặc phê duyệt giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập theo Mẫu số 02 của Phụ lục kèm Thông tư 30/2014/TT-BTNMT) (bản chính);

- Trường hợp đối tượng xin cấp đất là tổ chức kinh doanh thì cần có giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực);

- Trích lục hồ sơ địa chính khu vực có nhu cầu cấp đất (bản chính);

- Phương án bồi thường, tái định cư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp (bản chính);

- Đơn xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/Đk kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT).

2. Mẫu đơn xin được cấp đất dự án mới nhất

Mẫu đơn xin được cấp đất dự án được thực hiện theo Mẫu số 01 phụ lục kèm theo Thông tư số Thông tư 30/2014/TT-BTNMT như sau:

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

……..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 1 ...................

Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất2

............................................................................................

Địa chỉ/trụ sở chính: ............................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .................................................................…..............…………….............

Địa điểm khu đất: ...............................................................................................

Diện tích (m2): ...................................................................................................

Để sử dụng vào mục đích: 3..................................................................................

Thời hạn sử dụng: ………………………………………..........…………........................................

Camkết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có) .................................................................................

 

                                                        Người làm đơn

                         (ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ cơ quan có thẩm quyền cấp đất dự án;

(2) Ghi rõ thông tin của chủ thể có nhu cầu xin giao đất;

(3) Nêu rõ mục đích xin giao đất, trường hợp đã có quyết định phê duyệt hoặc văn bản phê duyệt dự án đầu tư thì nên rõ.

-----------

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH DFC thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 về hồ sơ xin cấp đất dự án. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, Quý Khách vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được câu hỏi chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.