Hướng dẫn viết Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

15:09 - 28/10/2020

Đăng ký biến động đất đai là một thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai khi có sự thay đổi trong giá trị hoặc thông tin về thửa đất. Sau đây, Luật sư DFC sẽ gửi đến bạn bài viết sau về nội dung mẫu đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK kèm theo Thông tư 24/2014/TT – BTNMT như sau:

Tải xuống mẫu đơn đăng ký biến động đất đai tại đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK

  

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: ....................................................

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

Ngày…... / ...… / .......…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa): ..............................................

  1.2. Địa chỉ(1): ..............................................................

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:.......................

  2.2. Số phát hành GCN: .......................

  2.3. Ngày cấp GCN: .......................

3. Nội dung biến động về: Thay đổi về nhà ở gắn liền với đất

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

4. Lý do biến động

...............................................................................

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

...............................................................................

 

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 

   

Tôi        ☐ Có nhu cầu cấp GCN mới              ☐ Không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…, ngày ... tháng …. năm...

Người viết đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp

Không ghi

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm …...

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ngày……. tháng…… năm …...

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


 

Ngày……. tháng…… năm …...

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6512 về nội dung mẫu đơn đăng ký biến động đất đai mới nhất hiện nay. Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan, Quý Khách vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được sự tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.