Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp năm 2020

Luật Sư: Lê Minh Công

10:20 - 21/02/2020

Có thể thấy rằng, đăng ký thế chấp ngày càng trở nên phổ biến, xuất phát từ thực tế ngày càng phát sinh nhiều những giao dịch đòi hòi có biện pháp bảo đảm bằng thế chấp. Liên quan đến vấn đề này, bài viết dưới đây xin cung cấp đến bạn đọc Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, mong qua đó phần nào giúp ích cho bạn đọc!

Cụ thể, căn cứ theo Điều 16 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có quy định về các biểu mẫu liên quan đến vấn đề đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, trong đó có quy định đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp thì Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo Mẫu số 03/XĐK ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT này. 

Dưới đây, xin cung cấp đến bạn đọc đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp này:

Tải đầy đủ đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

…., ngày….tháng… năm…

ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP 

Kính gửi:…..

Người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp: …. (Bên thế chấp, Bên nhận thế chấp; Người được ủy quyền…)

1.1 Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân:…
1.2 Địa chỉ liên hệ:…
1.3 Số điện thoại:… Fax:… Địa chỉ email:…
1.4 Chứng minh nhân dân… Hộ chiếu… Số… Cơ quan cấp….. Cấp ngày….

2.Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đối với các tài sản sau đây:

2.1 Quyền sử dụng đất
2.1.1. Thửa đất số….; Tờ bản đồ số (nếu có):…  Loại đất .... 

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: …..

2.1.3. Diện tích đất thế chấp:…m2 (ghi bằng chữ:.... )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

    Số phát hành:…, số vào sổ cấp giấy: .....

    Cơ quan cấp:… ,cấp ngày ……..tháng …….năm ...

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:….

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành:......................................, số vào sổ cấp giấy:........................................................................

Cơ quan cấp: ………………………………….., cấp ngày …….tháng ….năm .................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ....

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:…  

Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ...., ký kết ngày....... tháng ......  năm…

Lý do xóa đăng ký:…..

Tài liệu kèm theo:….

Phương thức nhận kết quả đăng ký:     Nhận trực tiếp
Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ): ….

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

BÊN THẾ CHẤP
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)
BÊN NHẬN THẾ CHẤP
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

 

 

-------------

Như vậy, bài viết trên đây đã cung cấp đến bạn đọc Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp. Nếu có bất kì vướng mắc nào liên quan đến Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp nói riêng, hay vấn đề khác về đăng ký thế chấp hoặc liên quan đến lĩnh vực pháp luật nói chung, bạn đọc vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật số 19006512 của Công ty luật DFC, đội ngũ luật sư DFC, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.