Tư vấn thủ tục thay đổi Chấp hành viên THADS

Luật Sư: Lê Minh Công

10:09 - 20/04/2021

Chào Luật sư DFC, mong luật sư tư vấn giúp tôi hiện nay đã nộp đơn yêu cầu thi hành án tại chi cục thi hành án huyện HĐ, tỉnh Q.N, tuy nhiên theo thông tin tôi được biết thì chấp hành viên giải quyết việc thi hành án của tôi là người thân của người phải thi hành án, do đó tôi muốn thay đổi chấp hành viên. Mong chấp luật sư tư vấn cho tôi trình tự thủ tục thay đổi chấp hành viên như thế nào? Cảm ơn luật sư.

Tư vấn thủ tục thay đổi Chấp hành viên THADS
Tư vấn thủ tục thay đổi Chấp hành viên THADS - 19006512

Xem thêm: Một số khái niệm cơ bản trong thi hành án dân sự

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13.
  • Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.
  • Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân

2. Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi chấp hành viên

​Đương sự có văn bản gửi Thủ trưởng cơ quan THADS đang thụ lý vụ án, trong đó nêu rõ lý do, căn cứ của việc yêu cầu thay đổi Chấp hành viên. Trường hợp Chấp hành viên đang thi hành vụ án là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thì đương sự có văn bản gửi Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thay đổi Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự cấp trên phải xem xét, quyết định. thay đổi người thi hành công vụ; trường hợp không có căn cứ để thay đổi Chấp hành viên thì trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu thay đổi Chấp hành viên và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị thay đổi Chấp hành viên (Mẫu số D 05-THADS).

  • Tài liệu kèm theo (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu thay đổi Chấp hành viên.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đương sự (cá nhân, tổ chức).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục THADS / Chi cục THADS

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi Chấp hành viên; trường hợp không có căn cứ thay đổi Chấp hành viên thì trả lời bằng văn bản cho người đã có yêu cầu thay đổi Chấp hành viên và nêu rõ lý do.

Lệ phí (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên (Mẫu số D 05-THADS).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Đương sự có quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp sau đây:

Thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật THADS. Cụ thể:

Thực hiện việc thi hành án liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người sau đây:

a. Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi;

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Chấp hành viên, của vợ hoặc chồng của Chấp hành viên;

b. Cháu ruột mà Chấp hành viên là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

  • Chấp hành viên đã tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng trong cùng vụ án đó;
  • Chấp hành viên chậm trễ giải quyết việc thi hành án;
  • Có căn cứ khác cho rằng Chấp hành viên không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Xem thêm: Khái quát về dịch vụ tư vấn giải quyết thi hành án của DFC

3. Đơn đề nghị thay đổi Chấp hành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc thay đổi Chấp hành viên)

Kính gửi:...........................................................................................................

Họ tên người yêu cầu(trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):...........................Địa chỉ ....................

Chấp hành viên.............................................................................................

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số....... ngày......tháng.....

năm ......... của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự..................:

Đối với: ...................

Người phải thi hành án .............................................................................................

địa  chỉ: ..................................................................................................................................

Người phải thi hành án .............................................................................................

địa chỉ: .................................................................................................................................

Nội dung yêu cầu:.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Lý do yêu cầu:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Các tài liệu kèm theo

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.............ngày .... tháng .... năm 20......

Ngƣời yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

 

Trên đây là toàn bộ thủ thục thay đổi Chấp hành viên mà đội ngũ Luật sư DFC đã biên tập, để sử dụng dịch vụ tư vấn giải quyết thi hành án, quý khách vui lòng để lại thông tin theo mẫu bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp tơi Hotline 19006512 để được tư vấn nhanh nhất. Xin cảm ơn!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.