Tội nhận hối lộ và đưa hối lộ bị xử phạt như thế nào

Luật Sư: Lê Minh Công

11:25 - 05/12/2019

Các tội phạm về chức vụ được hiểu cơ bản là những hành vi có tính xâm phạm đến hoạt động một cách chuẩn mực đúng đắn cùa cơ quan, tổ chức do người đảm nhiệm chức vụ, có quyền hạn của mình trong quá trình thực hiện công vụ, nhiệm vụ được phân công, giao phó. Trong thực tế hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ đang diễn ra vô cùng phổ biến, với những tội danh có chủ thể đặc biệt như thế này thì việc điều chỉnh trong quan hệ này nhà nước cần phải được có những biện pháp xử phạt nghiêm khắc. Vậy thì Tội nhận hối lộTội đưa hối lộ bị xử phạt như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật sư DFC sẽ giúp bạn đọc biết được về hình phạt mà nhà nước quy định trong Bộ luật hình sự 2015 về hai tội danh này.

1. Tội đưa hối lộ bị xử phạt như thế nào ?

Theo quy định của BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì Tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364.

Người phạm tội thực hiện trực tiếp hoặc qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa trong thời gian sắp tới cho đối tượng là người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích như: Tiền, tài sản, lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoạc các lợi ích phi vật chất khác, để người có chức vụ quyền hạn làm hoặc không làm một công việc đem lại lợi ích cho người đó thì sẽ bị xử phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng , phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu phạm tội trong trường hợp:

 • Có tổ chức
 • Dùng các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt
 • Dùng tài sản của Nhà nước để thực hiện hành vi hối lộ
 • Lợi dụng việc đảm nhiệm các chức vụ, quyền hạn
 • Phạm tội 02 lần trở lên
 • Hối lộ là tiền, tài sản, vật chất có lợi ích khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng .

Phạt tù từ 07 năm đến 12 năm nếu hối lộ là tiền, tài sản, vật chất có lợi ích khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng .

Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu hối lộ là tiền, tài sản, vật chất có lợi ích khác trị giá từ 1.000.000.000 đồng trở lên

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị xử phạt tiền mặt từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Việc thực hiện hành vi đưa hối lộ với công chức nước ngoài ; công chức làm việc trong các tổ chức quốc tế công; người có chức, quyền trong các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước cũng bị xử lý theo Điều 364 BLHS.

Trường hợp người đưa hối lộ mà bị ép buộc thực hiện hành vi hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác , thì không phải chịu TNHS và được trả lại toàn bộ tài sản để đưa hối lộ. 

Trường hợp nếu người thực hiện hành vi hối lộ mà không bị ép buộc nhưng đã khai báo trước khi bị phát giác thì có thể không phải chịu TNHS và được trả lại tài sản hối lộ một phần hoặc toàn bộ.

2. Tội nhận hối lộ bị xử phạt như thế nào ?

Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn mình được giao phó trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất cứ một lợi ích nào như: Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã phải chịu kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong  các tội về Mục I chương các tội về chức vụ trong BLHS chưa được xóa án tích mà còn thực hiện hành vi vi phạm; hoặc là các lợi ích phi vật chất khác. Để vu lợi cho chính bản thân mình hoặc cho người khác, tổ chức khác làm hoặc không làm một việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị phạt từ 02 năm đến 07 năm tù 

Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu phạm tội:

 • Có tổ chức 
 • Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
 • Hối lộ là tiền, tài sản, vật chất có lợi ích khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng .
 • Thực hiện phạm tội 02 lần trở lên
 • Nhận thức rõ được tài sản hối lộ là của nhà nước
 • Yêu cầu hối lộ, sách nhiễu hoặc sử dụng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt

Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm nếu phạm tội:

 • Hối lộ là tiền, tài sản, vật chất có lợi ích khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng .
 • Gây tổn thất, thiệt hại về tài sản có trị giá từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng

Phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội

 • Hối lộ là tiền, tài sản, vật chất có lợi ích khác trị giá từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
 • Gây tổn thất, thiệt hại về tài sản có trị giá từ 5.000.000.000 đồng trở lên.

Ngoài ra người phạm tội có thể bị cấm đảm nhận các chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt số tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các quy định trên áp dụng cho cả những đối tượng có chức vụ quyền hạn trong các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ.

Để có thể hiểu rõ và chi tiết hơn về hai tội phạm này mời bạn đọc liên hệ qua hotline 19006512 để được tư vấn tận tình nhất.

Xin chân thành cảm ơn !

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.