Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Luật Sư: Lê Minh Công

10:33 - 12/07/2021

Thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài như thế nào? Luật sư DFC sẽ hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây. Nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên hệ Tổng đài 19006512 để tư vấn cụ thể nhất.

Xem thêm: Vốn điều lệ thành lập công ty, số vốn tối thiểu cần có?

Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài
Tư vấn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài - Luật DFC

Việc thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài cần tuân theo quy định cụ thể của nước mà doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh.

Sau khi thành lập chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp trong nước phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của điều 52, Luật đầu tư 2020. Việc đăng ký đầu tư sẽ thực hiện qua 03 giai đoạn chính: tại Bộ Kế hoạch Đầu tư, thông báo lập chi nhánh tại sở kế hoạch đầu tư Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hà Nội. (điều 5, Thông tư 12/2016/TT-NHNN)

Trường hợp không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài Nhà đầu tư có thể bị phạt 5.000.000 đồng -10.000.000 đồng, Đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mức phạt từ 50.000.000 đồng – 60.0000.000 đồng, đồng thời buộc thực hiện thủ tục, báo cáo theo quy định tại điều 15 nghị định 50/2016/NĐ-CP.

1. Thông báo về việc lập chi nhánh

Sau khi đã thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài doanh nghiệp cần thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Việc thông báo được thực hiện theo quy định pháp luật như sau:

a) Hồ sơ thông báo chi nhánh ở nước ngoài: 

-    Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài (Theo mẫu).

-    Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương

-    Văn bản ủy quyền (nếu có)

b) Thủ tục thực hiện

Hiện tại, thủ tục thông báo chi nhánh/văn phòng đại diện nước ngoài tại Hà Nội không có hướng dẫn cụ thể về nộp hồ sơ qua mạng trên cổng thông tin về đăng ký Doanh nghiệp. Vì vậy, khi Bạn đã chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ như trên, bạn mang hồ sơ cùng Giấy tờ chứng thực cá nhân nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.

c) Nhận kết quả

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh ở nước ngoài: Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục tại Bộ kế hoạch và đầu tư

2.1. Hồ sơ

 • Đơn đề nghị

 • Biên bản họp

 • Quyết định

 • Bản scan điều lệ của Nhà đầu tư là tổ chức;

 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng bằng hoặc lớn hơn vốn đầu tư ra nước ngoài.

 • Cam kết thu xếp ngoại tệ của ngân hàng (Trường hợp chỉ có VND) hoặc văn bản cam kết của Nhà đầu tư tự cân đối nguồn ngoại tệ (Trường hợp có sẵn ngoại tệ trong tài khoản). 

 • Bản gốc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của chi cục thuế.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nhà đầu tư tổ chức;

 • Bản sao CMND/CCCD/HC người đại diện;

2.2. Nộp hồ sơ

Trong vòng 15 ngày chuyên viên sẽ xử lý hồ sơ và ra thông báo chấp thuận hoặc sửa đổi bổ sung cho doanh nghiệp.

2.3. Nhận kết quả

3. Thủ tục tại ngân hàng nhà nước

3.1. Hồ sơ

 • Bản gốc xác nhận của ngân hàng với mục đích đầu tư ra nước ngoài, loại ngoại tệ là USD, số tài khoản, tên tài khoản

 • Bản gốc văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước đối với trường hợp đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (nếu có)

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Với nhà Đầu tư là tổ chức)/sổ hộ khẩu (với nhà đầu tư là cá nhân)

 • Bản sao CMND/CCCD/HC đại diện/ nhà đầu tư là cá nhân

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp

 • Dịch thuật công chứng Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận công ty/Chi nhánh tại Nước ngoài

3.2. Nộp hồ sơ

3.3. Nhận kết quả

4. Thủ tục sau khi đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Nhà đầu tư được cấp một tài khoản để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Thông tin tài khoản và hướng dẫn đăng nhập được gửi kèm tại “Thông báo về việc cấp tài khoản thực hiện chế độ báo cáo dự án đầu tư ra nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”. Theo đó, Nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục sau:

4.1.    Gửi thông tin người quản lý tài khoản 

Sau khi thực hiện đăng nhập vào tài khoản được cấp, Nhà đầu tư gửi bản cứng “Phiếu xác nhận sử dụng tài khoản báo cáo dự án đầu tư ra nước ngoài” (gửi kèm) về Cục đầu tư nước ngoài (Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu- Ba Đình – Hà Nội) hoặc (bản chụp/scan) vào hòm thư: phongdtrnn@gmail.com

4.2.    Thực hiện báo cáo định kỳ

4.2.1.    Thực hiện báo cáo định kỳ về việc thực hiện dự án đầu tư

a.    Kỳ báo cáo (Khoản 1, điều 11 Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT)

- Báo cáo quý: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư (nếu có) trước ngày 21 của tháng cuối kỳ báo cáo. 

- Báo cáo năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư (nếu có) trước ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

b.    Mẫu biểu báo cáo 

- Báo cáo quý: Báo cáo định kỳ hằng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài theo mẫu 

- Báo cáo năm: Báo cáo định kỳ hằng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài theo mẫu 

c.    Quy định về gửi báo cáo

Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư bằng tài khoản đã được cấp.

4.2.2.    Thực hiện báo cáo định kỳ về việc tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư 

a.    Kỳ báo cáo

Định kỳ hàng quý (chậm nhất vào ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo), nhà đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cho từng dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

b.    Mẫu biểu báo cáo

Thực hiện báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 12/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

c.    Cơ quan tiếp nhận

Nhà đầu tư gửi báo cáp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh.

Trên đây là phần giải đáp quy định về vấn đề thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài. Với phần giải đáp trên của Công ty Luật DFC, bạn đọc còn bất kì thắc mắc hoặc khó khăn nào trong quá trình giải quyết thủ tục có thể gọi điện đến Tổng đài 19006512 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí.

Trân trọng!!!

LS. Lê Minh Công

-----------------------

Những câu hỏi liên quan:

Liên quan đến nội dung thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài, dưới đây chúng tôi đã tổng hợp những câu hỏi được quý độc giả quan tâm nhất trong thời gian vừa qua như sau:

Luật sư tư vấn Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty mới nhanh chóng

Chào luật sư DFC. Tôi đang dự định thành lập Công ty một thành viên nhưng chưa biết trình tự thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV như thế nào mong luật sư tư vấn giúp tôi. Cảm ơn luật sư!

Chào luật sư, tôi mới thành lập công ty chuyển phát nên muốn tuyển tài xế lái xe. Vậy luật sư cho tôi hỏi mẫu hợp đồng lao động với lái xe tải này có điểm gì đặc biệt hơn so với hợp đồng lao động không? Cảm ơn luật sư."

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.