Tư vấn soạn thảo di chúc tài sản chung của vợ chồng

Luật Sư: Lê Minh Công

14:56 - 16/06/2021

Di chúc là một loại văn bản vô cùng quan trọng nhằm thể hiện về mặt ý chí của cá nhân theo quy định của pháp luật và với mục đích chuyển dịch tài sản (còn gọi là di sản) của mình cho một hoặc những người khác (sau đây gọi là người thừa kế) sau khi chết (có thể là cái chết tự nhiên hoặc cái chết pháp lý). Vậy khi vợ chồng muốn lập di chúc để định đoạt khối tài sản chung trước khi qua đời thì cần lưu ý những nội dung nào? Chúng tôi – Đội ngũ Luật sư của Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài tư vấn 1900.6512 sẽ thông qua bài viết này tư vấn soạn thảo di chúc tài sản chung của vợ chồng như sau:

Xem thêm: Lập di chúc có cần công chứng không?

Tư vấn soạn thảo di chúc tài sản chung của vợ chồng
Tư vấn soạn thảo di chúc tài sản chung của vợ chồng

1. Dịch vụ Tư vấn, soạn thảo, làm chứng Di chúc của công ty Luật DFC bao gồm:

Với mục đích nhằm đảm bảo văn bản di chúc được lập có thể phát sinh hiệu lực pháp luật theo ý chí của người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Nội dung di chúc và Hình thức di chúc. Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý khách, Chúng tôi xin giới thiệu và cung cấp dịch vụ Tư vấn, Soạn thảo, Làm chứng Di chúc bao gồm:

- Tư vấn các quyền của người lập di chúc - người để lại di sản;

- Tư vấn hình thức di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng;

- Soạn thảo di chúc thể hiện ý chí của Người để lại di sản thừa kế - Luật sư làm chứng, chứng thực Di chúc sau khi được lập;

- Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hiệu lực của di chúc và người nhận di sản;

- Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc;

- Tư vấn khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế;

2. Mẫu di chúc tài sản chung của vợ chung

Với mong muốn đáp ứng những nguyện vọng của Khách hàng khi thực hiện việc lập di chúc nhằm định đoạt khối tài sản chung của vợ chồng một cách hiệu quả và chính xác nhất. Chúng tôi – Đội ngũ Luật sư của Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài tư vấn 1900.6512 sẽ tư vấn soạn thảo di chúc tài sản chung của vợ chồng theo mẫu mới nhất hiện nay như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng … năm …., tại ………………………………………

Chúng tôi là:

Ông: ……………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày: …/…/…, tại: …………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………….

Và vợ là bà: …………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………..

      Chúng tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để phòng sau khi có sự chuyển biến đột ngột về sức khỏe, chẳng may chúng tôi mất đi thì các con của chúng tôi sẽ căn cứ vào nội dung Di chúc này để phân chia tài sản của chúng tôi, nhằm đảm bảo được tình thương yêu đoàn kết trong gia đình.

I. DI SẢN ĐỂ LẠI THỪA KẾ

Tài sản chung của chúng tôi có được bao gồm: 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Hiện nay, toàn bộ khối tài sản trên do chúng tôi cùng quản lý sử dụng. 

II. NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN

Nay vợ, chồng chúng tôi cùng nhau lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ Di sản của chúng tôi nêu tại mục I của Di chúc này như sau:

Sau khi cả hai chúng tôi đều qua đời (chết) thì Di sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi được nêu tại mục I của Di chúc này sẽ giao những người thừa kế có tên dưới đây: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

      Bản Di chúc này là bản cuối cùng do chúng tôi lập để định đoạt tài sản hợp pháp của chúng tôi. Bản Di chúc này được thay thế cho tất cả các bản Di chúc đã lập trước đó.

      Chúng tôi khẳng định lập Di chúc này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tự nguyện, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.

      Chúng tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung Di chúc này.

      Di chúc này được lập trên khổ giấy A4, bằng tiếng Việt, gồm … trang, … bản và được giao cho … mỗi người một bản.

 

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

 

 

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài tư vấn 19006512 về tư vấn soạn thảo di chúc tài sản chung của vợ chồng mới nhất hiện nay. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

L.S Lê Minh Công

Bài viết liên quan: 

Hướng dẫn viết mẫu di chúc thừa kế mới nhất hiện nay

Luật thừa kế đất đai khi chồng chết không để lại di chúc

Trình tự, thủ tục thừa kế đất đai không có di chúc

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.