Hướng dẫn viết mẫu di chúc thừa kế mới nhất hiện nay

Luật Sư: Lê Minh Công

10:53 - 07/10/2020

Để hợp thức hóa việc chuyển dịch tài sản (thừa kế đất đai, nhà ở, quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, ô tô, xe máy,...) của một người trước khi mất cho một chủ thể khác còn sống, pháp luật đã có những quy định về mẫu di chúc thừa kế như một thủ tục nhằm thể hiện ý chí của người đó.

Sau đây, Tổng đây Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 sẽ giới thiệu đến Quý Khách hàng mẫu di chúc thừa kế mới nhất hiện nay như sau:

 

Mẫu di chúc thừa kế mới nhất hiện nay

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

Hôm nay, ngày ......tháng .......năm .........., vào lúc ....... giờ ......... phút, tại ..................

DI CHÚC

Họ và tên tôi là: ..........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

Số CMND: ............................Nơi cấp:...............................Cấp ngày:.........................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1................................................................................................................................

2................................................................................................................................

3................................................................................................................................

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau: Sau khi tôi qua đời sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi:

Họ và tên (Ông/Bà): ................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................

Số CMND: ....................... Nơi cấp: ............................... Cấp ngày: .......................

Địa chỉ thường trú: …………..................................................................................

Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

1. Nhân chứng thứ nhất có thông tin như sau:

Họ và tên (Ông/Bà): ........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................

Số CMND: ............................ Nơi cấp: .............................. Cấp ngày: ................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

2. Nhân chứng thứ hai có thông tin như sau:

Họ và tên (Ông/Bà): .....................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................

Số CMND: ......................... Nơi cấp: ............................... Cấp ngày: ...............

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi ……… ngày …...... tháng ……. năm ……. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành …………………. bản, mỗi bản ............ trang./.

………………….., ngày … tháng … năm ……

 

Nhân chứng 1

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhân chứng 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật DFC qua Tổng đài 1900.6512 về bài viết mẫu di chúc thừa kế mới nhất hiện nay. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.