Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng

Luật Sư: Lê Minh Công

15:53 - 29/03/2021

Hiện nay, nhu cầu tìm thuê mặt bằng kinh doanh ngày càng tăng cao, không chỉ vậy, nhu cầu tìm thuê nhà xưởng để sản xuất ngày càng nhiều. Tuy nhiên, khi giao kết hợp đồng không thể tránh khỏi những rủi ro, tranh chấp. Vậy xây dựng hợp đồng cho thuê nhà xưởng như thế nào để bảo vệ quyền lợi của các bên? Công ty Luật DFC sẽ tư vấn và cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng

Căn cứ pháp lý:

  • Luật dân sự 2015
  • Luật thương mại 2005

1. Hợp đồng cho thuê nhà xưởng là gì?

Theo Bộ luật dân sự 2015, Hợp đồng là sự xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ giữa hai hay nhiều bên tham gia ký kết hợp đồng. Như vậy, hợp đồng cho thuê nhà xưởng được hiểu là hợp đồng dân sự được ký kết giữa bên cho thuê và bên thuê nhà xưởng nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thuê nhà xưởng.

2. Nội dung trong hợp đồng cho thuê nhà xưởng

Khi xây dựng nội dung cần lưu ý nghiên cứu kỹ các thông tin liên quan đến loại hợp đồng chuẩn bị giao kết, nghiên cứu các thông tin liên quan tới các bên tham gia ký kết cũng như là các thông tin liên quan đến nhà xưởng chuẩn bị cho thuê. Ngoài ra cần nghiên cứu thêm các quy định của pháp luật liên quan đến việc giao kết hợp đồng ví dụ như Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Bộ luật thương mại 2005.

Nội dung trong hợp đồng có thể chứa các đầu mục như sau:

  • Thông tin của các bên tham gia giao kết: Tên cá nhân/pháp nhân cho thuê/thuê nhà xưởng, địa chỉ đăng ký của các bên, số CMT/CCCD đối với cá nhân hoặc MST/ĐKKD đối với pháp nhân. Ngoài ra có thể có thông tin liên quan tới số tài khoản dùng để thanh toán giữa các bên
  • Nội dung ký kết hợp đồng: Thỏa thuận rõ bên cho thuê và được thuê loại tài sản gì, tình trạng như thế nào?
  • Thời hạn của hợp đồng: tùy vào nhu cầu của các bên để có thể ký kết hợp đồng từng tháng, 6 tháng hay 1 năm,...
  • Chi phí cho thuê nhà xưởng: Các bên thỏa thuận rõ về giá cả cho thuê nhà xưởng.
  • Thời hạn thanh toán: Các bên thỏa thuận về thời gian thanh toán tiền thuê nhà xưởng
  • Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên: Các bên thỏa thuận rõ những nghĩa vụ cần thực hiện khi tham gia hợp đồng và quyền lợi được hưởng khi ký kết hợp đồng
  • Hiệu lực của hợp đồng: Các bên thỏa thuận và thống nhất thời gian có hiệu lực và hết hiệu lực của hợp đồng.
  • Ngoài ra, các bên có thể thêm vào các nội dung khác trong hợp đồng như: cam kết của các bên, thỏa thuận giải quyết khi tranh chấp.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty Luật DFC gửi tới bạn. Các bạn có thể tham khảo để xây dựng hợp đồng cho thuê nhà xưởng trong trường hợp của mình.

3. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

Căn cứ Bộ luật Dân Sự của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2015;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của các bên.

Hôm nay, Ngày…… tháng……năm 20….., tại Hà Nội, hai bên chúng tôi gồm:

Bên cho thuê (Bên A):

Ông/Bà: 

CMND số:                 Ngày cấp:

Nơi cấp: 

Điện thoại: 

Chủ sở hữu nhà xưởng địa chỉ số: ……………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………….

Bên thuê (Bên B): 

Ông/Bà: 

CMND số:                 Ngày cấp:

Nơi cấp: 

Điện thoại: 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê căn nhà xưởng ở địa điểm trên với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1: Đặc điểm địa điểm cho thuê

Địa điểm cho thuê: Bên A đồng ý cho bên B thuê và bên B đồng ý thuê nhà xưởng: 

……………………………………………………………………………………………….

1.2. Diện tích: 

1.3. Đồ đạc, thiết bị: 

Điều 2: Mục đích sử dụng

Hai bên thống nhất rằng: Bên B sử dụng nhà xưởng nêu trên với mục đích:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Điều 3: Thời hạn thuê và giá thuê

3.1. Thời hạn thuê: Thời hạn thuê là………. tháng, bắt đầu từ ………………..đến …………. Có thể gia hạn khi hợp đồng kết thúc.

3.2. Giá thuê: ………………… VNĐ/tháng (…………………………………….……..).

3.3. Đơn giá này không bao gồm các chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng như: điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, internet,…và các dịch vụ khác phát sinh. Trong chi phí này do bên B sử dụng sẽ do bên B tự thanh toán trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ theo đúng thời gian quy định dựa theo khối lượng tiêu thụ hàng hóa của bên B.

Điều 4: Phương thức thanh toán

4.1. Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4.2. Đồng tiền thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

4.3. Thời gian thanh toán

 Bên B sẽ thanh toán cho bên A … tháng tiền thuê/ kỳ thanh toán. Tiền thuê nhà xưởng phải được bên B chuyển cho bên A trong vòng 7 ngày đầu của kỳ thanh toán tiếp theo.

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền lợi của bên A

5.1. Bên A có nghĩa vụ như sau:

5.1.1. Bàn giao nhà xưởng đã nêu ở điều 1 của hợp đồng này cho bên B ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng để bên B chuyển và lắp thiết bị.

5.1.2. Đảm bảo quyền cho thuê hợp pháp và căn nhà không có tranh chấp.

5.1.3. Sửa chữa kịp thời những hư hỏng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị không do lỗi của bên B.

5.2. Bên A có quyền lợi như sau: 

5.2.1. Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng nhà xưởng không đúng mục đích, có hành động hủy hoại hay làm giảm giá trị của địa điểm thuê. Nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định và yêu cầu bên B hoàn trả lại nhà xưởng đang thuê và bồi thường thiệt hại theo giá trị thị trường.

5.2.2. Yêu cầu bên B trả lại địa điểm thuê khi hợp đồng chấm dứt hoặc khi thời hạn thuê nhà đã hết

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền lợi của bên B

6.1. Bên B có các nghĩa vụ sau:

6.1.1. Sử dụng đúng mục đích, đúng thời hạn thuê nhà xưởng

6.1.2. Không được hủy hoại làm giảm giá trị của địa điểm thuê và đồ dùng vật chất hiện có trong địa điểm (theo phụ lục hợp đồng). Làm hư hỏng mất mát phải bồi thường.

6.1.3. Trả đủ tiền thuê nhà theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận.

6.1.4. Giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra cháy nổ thì bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường những khoản thiệt hại do bên B gây ra

6.1.5. Không được tự ý thay đổi thiết kế cấu trúc ngôi nhà xưởng, không được tăng số người ở thường xuyên, không được phép chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba. 

6.1.6. Tự thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, phí vệ sinh, an ninh trật tự và các khoản phí phát sinh trong quá trình thuê nhà kể từ ngày nhận bàn giao nhà xưởng.

6.2. Bên B có các quyền sau đây

6.2.1. Được sử dụng nhà xưởng theo đúng mục đích và thời hạn đã thỏa thuận

6.2.2. Sau khi hết thời hạn thuê, nếu như bên A cho thuê tiếp thì bên B có quyền được ưu tiên thuê theo giá thuê nhà xưởng tại thời điểm đó.

Điều 7: Điều khoản chung

7.1. Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng mà không phải bồi thường được thực hiện trong trường hợp sau:

7.1.1. Hợp đồng hết thời hạn giá trị

7.1.2. Nhà xưởng bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan chức năng

7.1.3. Do thiên tai, chiến tranh dẫn đến bên B không thế tiếp tục tại nhà xưởng nêu trên.

7.1.4. Nếu bên A hay bên B không hoàn thành hay không tuân theo trách nhiệm như đã quy định trong Hợp đồng

7.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên nào vi phạm các điều khoản của hợp đồng dẫn đến việc hợp đồng bị thanh lý trước thời hạn hoặc tự ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với những lý do không nằm trong khoản 7.1 điều 7, thì bên phá hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia 30 ngày đồng thời sẽ phải đền bù số tiền tương đương (01) một tháng tiền thuê nhà xưởng.

7.3. Hai tháng trước khi hợp đồng hết hạn, nếu bên B muốn tiếp tục thuê thì hai bên sẽ cùng bàn bạc về việc gia hạn hợp đồng và bên B sẽ được ưu tiên gia hạn.

7.4. Trước khi kết thúc hợp đồng, bên B có trách nhiệm thanh toán hết các chi phí (nêu ở mục 3.3 điều 3).

7.5. Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện bản thỏa thuận nếu các bên phát sinh tranh chấp thì sự việc sẽ được các bên cùng nhau giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trong trường hợp các bên không hòa giải được thì bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án nhân dân.

Điều 8: Hai bên cam kết:

8.1. Tuân thủ đầy đủ các điều khoản trên

8.2. Trường hợp có tranh chấp thì cả hai bên phải bàn luận và tìm ra biện pháp giải quyết. Nếu không tìm ra được sự thống nhất thì sẽ kiện lên tòa án dân sự.

8.3. Nội dung của hợp đồng này đã được hai bên hiểu rõ hoặc đã được dịch để hai bên hiểu rõ. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hà Nội, Ngày…… tháng……năm 20…..,

Đại Diện Bên cho thuê (Bên A)                        Đại Diện Bên Thuê (Bên B)

 

4. Các tranh chấp có thể xảy ra khi giao kết hợp đồng thuê nhà xưởng

Khi giao kết hợp đồng thuê nhà xưởng, có rất nhiều trường hợp tranh chấp xảy ra khi người thuê nhà xưởng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuê khi đến hạn, dẫn đến thiệt hại cho chủ nhà xưởng. Hoặc các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn xảy ra không thỏa thuận được trách nhiệm của các bên trong giải quyết thiệt hại. Và còn rất nhiều trường hợp tranh chấp khác liên quan tới các hợp đồng thuê có thể xảy ra, Công ty Luật DFC chúng tôi đã tham gia giải quyết rất nhiều trường hợp liên quan tới các hợp đồng cho thuê, đặc biệt là sau thời gian dịch bệnh vừa qua, nhiều người thuê không thực hiện nghĩa vụ thanh toán do ảnh hưởng của Covid. 

Tuy nhiên, để tránh trường hợp các tranh chấp xảy ra mà không có bên nào chịu trách nhiệm, các bạn nên xây dựng hợp đồng một cách chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tối đa. Trong trường hợp an toàn nhất, các bạn có thể sử dụng dịch vụ soạn hợp đồng của các công ty Luật hay văn phòng công chứng. Công ty Luật DFC vẫn luôn là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực dân sự, đặc biệt là soạn thảo hợp đồng một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Công ty Luật DFC gửi tới bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới hợp đồng nói chung hoặc soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà xưởng nói riêng, bạn có thể liên hệ qua hotline 1900.6512 của chúng tôi để được tư vấn miễn phí, kịp thời bởi các Luật sư dày dặn kinh nghiệm.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.