Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo quy định Pháp luật

Luật Sư: Lê Minh Công

00:42 - 12/05/2021

Lạm dụng vị trí độc quyền là một trong những hành vi hạn chế cạnh tranh. Đây là một trong các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam về cạnh tranh. Vậy các lạm dụng vị trí độc quyền là gì? Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo quy định là những hành vi nào? Chúng tôi – Đội ngũ Luật sư của Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 sẽ gửi đến bạn nội dung tư vấn qua bài viết dưới đây.

Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấmCác hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo Quy định Pháp luật

Căn cứ pháp lý:

- Luật Cạnh tranh năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Nội dung tư vấn:

1. Lạm dụng vị trí độc quyền là gì? 

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 của Luật Cạnh tranh năm 2018 đưa ra khái niệm lạm dụng vị trí độc quyền là hành vi của doanh nghiệp có vị trí độc quyền gây ra tác động hoặc có khả năng gây ra tác động hạn chế cạnh tranh. Trong đó, tác động hạn chế cạnh tranh là tác động mang tính giảm thiểu, sai lệch, loại trừ hoặc cản trở cạnh tranh trên thị trường. 

2. Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm? Mức xử phạt vi phạm hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm?

Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm Mức xử phạt hành vi 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 của Luật Cạnh tranh năm 2018 thì những hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm là những hành vi như sau:

- Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho khách hàng;

- Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây ra hoặc có khả năng gây ra thiệt hại cho khách hàng;

- Áp dụng điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác;

- Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác trong ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ hoặc yêu cầu doanh nghiệp khác, khách hàng chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác;

- Ngăn cản việc tham gia hoặc mở rộng thị trường của doanh nghiệp khác;

- Áp đặt điều kiện bất lợi cho khách hàng;

- Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng;

- Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo quy định của luật khác.

*Hình thức xử phạt chính:

Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 75/2019/NĐ-CP thì hình thức xử phạt chính là phạt tiền với mức phạt từ 01% đến 10% của tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm của doanh nghiệp có vị trí độc quyền đối với một trong các hành vi lạm dụng như sau:

- Các hành vi quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 8 của Nghị định 75/2019/NĐ – CP;    

- Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng;

- Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng;

- Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo quy định của luật khác.

*Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 75/2019/NĐ – CP.

*Hình thức áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: theo quy định của Khoản 3 Điều 9 của Nghị định 75/2019/NĐ – CP thì bao gồm các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

- Buộc cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền;

- Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh;

- Buộc khôi phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã cản trở;

- Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng;

- Buộc khôi phục lại các điều khoản hợp đồng, hợp đồng đã thay đổi hoặc hủy bỏ mà không có lý do chính đáng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật DFC về nội dung các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm mới nhất hiện nay. Nếu Quý Khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ qua Tổng đài 1900.6512  để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng! 

Xem thêm:

Các hành vi Quảng cáo thương mại bị cấm

Quy định về những ngành nghề cấm kinh doanh hiện nay

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.