Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán thiết bị điện

Luật Sư: Lê Minh Công

16:42 - 06/04/2021

Hợp đồng mua bán thiết bị điện là gì theo quy định của pháp luật hiện hành? Chúng tôi – Đội ngũ Luật sư của Tổng đài tư vấn 1900.6512 sẽ gửi đến bạn bài viết phân tích sau để làm rõ như sau:

 Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán thiết bị điện
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán thiết bị điện

Hợp đồng mua bán thiết bị điện có thể coi là hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung. Mẫu hợp đồng mua bán thiết bị điện mới nhất hiện nay

Sau đây, Luật sư chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại thông qua Tổng đài 1900.6512 sẽ hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán thiết bị điện mới nhất hiện nay như sau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ------------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số:..........

(Về việc: Cung cấp thiết bị điện)

Hôm nay, ngày   tháng   năm         ,  tại         , chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (Bên A)

- Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………….....

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………...

- Điện thoại: ……………………….….  Fax: …………………………………….

- Tài khoản số: ……………………………………………………………….......

- Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………...

- Đại diện là: …………………………………………………………………………...

- Chức vụ: ……………………………………………………………………………...

- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …… ngày …. tháng ….. năm …….

- Do ……………………….. chức vụ ………………… ký.

BÊN MUA (Bên B)

- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………...

- Điện thoại: ……………………...….  Fax: …………………………………………….

- Tài khoản số: ……………………………………………………………………….......

- Mở tại ngân hàng: ………………………………………………………...

- Đại diện là: ……………………………………………………………...

- Chức vụ: ……………………………………………………………………...

- Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ……… ngày …. tháng ….. năm …….

- Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.

Sau khi thoả thuận hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng mua bán thiết bị điện phục vụ công trình “..................................................”  với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung và giá trị hợp đồng:

Bên A đồng ý mua, Bên B đồng ý Cung cấp thiết bị điện các loại cho công trình: “..........”. Chi tiết như sau:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị

Khối lượng 

Đơn giá (VNĐ) 

Thành tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

Công tắc ổ cắm

 

 

 

 

 

1

     

 

2

     

 

3

     

 

4

     

 

5

     

 

6

     

 

 

Aptomat

 

 

 

                    - 

 

1

     

 

2

     

 

3

     

 

4

     

 

5

     

 

6

     

 

7

     

 

Cộng trước thuế

 

 

Thuế VAT 10%

 

 

Tổng cộng sau thuế

 

 

(Bằng chữ: … đồng)./.

 

- Đơn giá trên là đơn giá cố định và đã bao gồm thuế VAT 10% , chi phí vận chuyển đến chân công trình.

- Khối lượng trên chỉ là tạm tính, giá trị thanh toán căn cứ vào khối lượng thực tế giao nhận giữa hai bên.

Điều 2: Thời gian, địa điểm và chất lượng hàng hóa.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hoá được giao tại kho của bên A.

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán.

- Phương thức giao nhận:  Kiểm nhận cụ thể số lượng, quy cách hàng.

- Khi giao hàng bên B phải xuất trình và cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng hàng hoá (bản gốc hoặc bản công chứng) và các tài liệu quản lý chất lượng khác cho bên A.

- Hàng hóa đảm bảo mới 100%, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu thiết kế và TCVN hiện hành.

Điều 3: Thanh toán.

3.1 Hình thức thanh toán : Chuyển khoản 

- Bên A chỉ thanh toán khi đơn đặt hàng có xác nhận của đại diện Bên A.

3.2 Thanh toán

- Sau khi Bên A nhận đủ hàng đảm bảo số lượng, chất lượng có xác nhận của Ban chỉ huy công trường của Bên A. Bên A sẽ thanh toán cho bên B 100% giá trị đơn hàng trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán của Bên B.

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

+ Công văn đề nghị thanh toán;

+ Hoá đơn GTGT theo đúng quy định của pháp luật;

+ Biên bản giao nhận hàng hoá;

+ Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị thanh toán;

+ Biên bản đối chiếu công nợ;

+ Chứng chỉ chất lượng, xuất xưởng sản phẩm;

+ Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm (nếu có).

Điều 4: Trách nhiệm của các bên:

4.1. Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- Đảm bảo mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho bên B giao hàng;

- Thanh toán cho bên B theo điều 3 của hợp đồng;

- Thông báo cho bên B thời gian, số lượng hàng hoá cần cung cấp bằng điện thoại, fax hoặc bằng văn bản.

- Có quyền từ chối nhận hàng khi bên B giao hàng không đúng thời gian, chủng loại và chất lượng hàng hoá không đảm bảo;

  - Có trách nhiệm kiểm nhận chủng loại, số lượng, chất lượng hàng hoá tại chỗ và ký phiếu giao nhận hàng hoá.

4.2. Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- Cung cấp thiết bị đúng qui cách chất lượng, số lượng chủng loại, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nhãn hiệu của nhà sản xuất theo đúng hợp đồng đã ký.

- Giao hàng đúng thời hạn theo điều 2 của Hợp đồng.

- Nhận lại các sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo như đơn đặt hàng và chịu tất cả chi phí phát sinh.

- Cung cấp cho Bên A đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo đúng quy định của Pháp Luật.

- Chịu trách nhiệm về an ninh, ATLĐ về người, phương tiện và người thứ 3 trong quá trình vận chuyển vật liệu vào công trường.

Điều 5: Bảo hành:

- Công tắc, ổ cắm, Aptomat được bảo hành 12 tháng theo quy định của hãng sản xuất. (Thời gian bảo hành được tính từ khi hàng hóa được lập Biên bản giao nhận giữa Bên A và Bên B).

  • Khi kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa nếu có chi tiết nào không phù hợp về mặt kỹ thuật theo hợp đồng cũng như chất lượng không đảm bảo thì Bên A ngay lập tức thông báo cho Bên B những sai sót bằng văn bản.
  • Ngay khi nhận được văn bản thông báo nói trên của Bên A, Bên B sẽ thay thế các thiết bị sai sót đó trong thời gian nhanh nhất. Mọi chi phí liên quan sẽ do Bên B chịu.

- Việc bảo hành chỉ áp dụng với lỗi chế tạo của Nhà sản xuất.

Điều 6: Cam kết chung.

- Hai bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng.

- Các văn bản, phụ lục Hợp đồng được người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp ký gửi trực tiếp hoặc qua Fax đều có giá trị pháp lý như nhau.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có những biến động, thay đổi lớn thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất trên tinh thần hợp tác và bổ sung bằng văn bản phụ lục hợp đồng.

- Trường hợp có sự bất đồng về ý kiến hoặc tranh chấp giữa hai bên liên quan tới hợp đồng mà hai bên không thể thống nhất thì sẽ mời Toà án kinh tế Thành phố Hà Nội là cơ quan giải quyết, phán quyết của toà án là ý kiến cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện, án phí do bên có lỗi phải chịu.

- Hợp đồng này có hiệu lực sau khi đại diện hợp pháp hai bên ký kết và hết hiệu lực khi hai bên hoàn tất nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng này. Tất cả những sửa đổi trong nội dung hợp đồng chỉ có giá trị khi có sự đồng ý của cả hai bên và phải thực hiện bằng văn bản.

- Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện và có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng. Hợp đồng sẽ tự thanh lý sau khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là mẫu hợp đồng mua bán thiết bị điện mới nhất mà Luật sư DFC đã soạn thảo. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tới Hotline 19006512. Hoặc quý khách nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng vui lòng để lại thông tin bên dưới để Luật sư DFC liên hệ và tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.