Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán nội thất

Luật Sư: Lê Minh Công

15:45 - 07/04/2021

Hợp đồng mua bán nội thất là sự giao kết của các bên nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhau nhằm thể hiện ý chí, mục đích của các bên. Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 gửi đến bạn mẫu hợp đồng mua bán nội thất, một hợp đồng nằm trong bộ mẫu hợp đồng của Công ty như sau:

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán nội thất
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán nội thất

 

1. Hợp đồng mua bán nội thất là gì?

Hợp đồng mua bán nội thất như đã khẳng định ở trên có đối tượng thực hiện hợp đồng là nội thất (các dụng cụ, đồ dùng được bày trí, sử dụng trong nhà0. Theo đó, bên bán thực hiện việc giao nội thất cho bên mua và bên mua thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên bán để trở thành chủ sở hữu của tài sản ấy.

Hợp đồng mua bán nội thất được thể hiện đảm bản nhất là hình thức văn bản. Các bên trong hợp đồng lập hợp đồng văn bản trong quá trình ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng

2. Mẫu hợp đồng mua bán nội thất mới nhất hiện nay

Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 là chủ thể hoạt động trong lĩnh vực pháp luật với nhiều năm kinh nghiệm tích lũy trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh doanh thương mại, trong đó có hợp đồng mua bán nội thất. Vì vậy, để nhằm cung cấp cho Khách hàng những thông tin liên quan cũng như dễ dàng tiếp cận với mẫu hợp đồng đảm bảo “chắc” quyền lợi thì chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng mẫu hợp đồng mua nội thất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

……….. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NỘI THẤT

(Số : … /HĐMB – ……)

Căn Cứ:

– Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, hiệu lực ngày 01/01/2017;

– Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm:

Bên bán (sau đây gọi là bên A)

- Ông (bà): …………………………………….

- CMND số…………….. …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

- Địa chỉ thường trú: ……………………….

- Mã số thuế:……………………

- Số điện thoại liên lạc: ………………………..

Bên mua (sau đây gọi là bên B) 

- Ông (bà):…………………. 

- CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

- Địa chỉ thường trú : ………………………

- Mã số thuế : …………………………

- Số điện thoại liên lạc : ………………………..

Sau khi bàn bạc , hai bên thống nhất cùng ký kết hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 01. Nội dung của hợp đồng mua bán nội thất

1.1. Theo đề nghị của Bên B , Bên A đồng ý bán cho Bên B một bộ nội thất phòng ngủ gồm 01 giường , 01 tủ quần áo và 01 bàn trang điểm .

1.2. Chất liệu : ……………………..

1.3. Quy cách kỹ thuật :

- Giường: gồm ….. , màu ….;

- Tủ quần áo: gồm ….. , màu;

- Bàn trang điểm : gồm …. , màu ….

………

1.4. Địa điểm giao hàng:……………………………

Điều 2. Thời gian thực hiện hợp đồng và bảo hành đồ nội thất

2.1. Giao hàng vào ngày …. / …. / ….

2.2. Thời gian bảo hành: … tháng kể từ ngày giao hàng đối với các lỗi về mặt kỹ thuật của sản phẩm .

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

3.1. Ngày … / …. / … Bên A sẽ giao hàng cho Bên B vào lúc … giờ … phút.

3.2. Bên A sẽ giao hàng cho Bên B tại ….

3.3. Bên B sẽ thanh toán số tiền còn lại cho Bên A sau khi đã nhận đủ hàng.

3.4. Mọi chi phí vận chuyển sẽ do Bên B chịu trách nhiệm chi trả.

3.5. Trong quá trình giao hàng nếu xảy ra vấn đề sẽ do Bên A chịu trách nhiệm.

3.6. Ngoài ra , trong trường hợp Bên B phát hiện lỗi vật lý của sản phẩm trong vòng 07 ngày thì Bên A phải chịu trách nhiệm .

Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán

4.1. Giá cả 

Nội thất có giá …. (Giá trên đã bao gồm thuế VAT …%)

4.2. Phương thức thanh toán 

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng hình thức thanh toán tiền mặt

 • Lần 1: Bên B thanh toán trước cho bên A 50 % tổng số tiền giá trị của hợp đồng khi ký kết hợp đồng là …..
 • Lần 2: Bên B thanh toán cho bên A 50 % giá trị còn lại của hợp đồng sau khi sản phẩm được giao đến là ….

Sau mỗi lần nhận tiền , Bên B phải xuất hóa đơn xác nhận đã thanh toán cho Bên A.

Điều 5. Quyền và nghĩa vị của các bên

5.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A 

 • Đảm bảo cung cấp sản phẩm nội thất đúng chất lượng và quy cách kỹ thuật cho bên Bên B theo thỏa thuận .
 • Cung cấp đầy đủ thông tin hóa đơn tài chính cho Bên B theo đúng giá trị thực tế nghiệm thu bàn giao .
 • Chịu trách nhiệm lắp ráp và bảo hành sản phẩm theo đúng thỏa thuận .
 • Cung cấp thông tin , tài liệu liên quan đến sản phẩm và hướng dẫn sử dụng cho Bên B .
 • Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bàn giao và trước ngày … , nếu sản phẩm có hiện tượng bị lỗi về mặt vật lý hoặc lỗi về mặt kỹ thuật của sản phẩm thì Bên A phải đổi cho Bên B sản phẩm cùng loại , có giá trị tương đương sản phẩm cũ , đổi miễn phí cho Bên B .

Trường hợp Bên A không còn sản phẩm cùng loại thì phải hoàn trả cho Bên B số tiền tương ứng với giá trị của sản phẩm đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho Bên A 2% giá trị hợp đồng .

 • Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán theo quy định pháp luật .

5.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B 

 • Chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng và tạo điều kiện cho Bên A chuyển hàng và giao hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết .
 • Thanh toán cho Bên A toàn bộ số tiền theo hợp đồng ngay sau khi Bên A cung cấp đủ hàng hóa và giấy tờ hợp lệ .
 • Trường hợp Bên B chưa kịp nhận hàng hóa thì phải báo trước cho Bên A và mọi chi phí phát sinh do việc chậm nhận hàng của Bên B sẽ do Bên B chịu .
 • Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua theo quy định pháp luật .

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

6.1. Hợp đồng chấm dứt sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng.

6.2. Nếu Bên A giao hàng chậm cho Bên B trong thời gian 10 ngày thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này, Bên A phải hoàn trả cho Bên B số tiền đặt cọc( thanh toán đợt 1 ) và phải chịu một khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 30 triệu đồng .

6.3. Nếu Bên B chậm thanh toán tiền cho Bên A trong thời gian 10 ngày thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải hoàn trả cho Bên B số tiền đã đặt cọc ( thanh toán đợt 1 ) và phải chịu môt khoản tiền do gây thiệt hại là 30 triệu đồng .

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp 2 bên phải thông báo cho nhau để tìm cách giải quyết . Trường hợp 2 bên không thỏa thuận được sẽ do Tòa án giải quyết .

Điều 8. Phạt vi phạm

8.1. Trường hợp Bên A giao chậm hàng trong thời gian 03 – 09 ngày sẽ phải chịu mức phạt vi phạm hợp đồng là 5 % tổng giá trị hợp đồng .

8.2. Trường hợp Bên B chậm thanh toán tiền cho Bên A trong thời gian 03 – 09 ngày sẽ phải chịu thêm lãi suất cho thời gian chậm thanh toán là 3%/ tháng

8.3. Trường hợp Bên A giao không đúng số lượng / chất lượng của hàng hóa sẽ phải chịu mức phạt 5 % tổng giá trị hợp đồng.

Điều 9. Điều khoản khác

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN BTrên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật DFC về nội dung mẫu hợp đồng mua bán nội thất mới nhất hiện nay. Nếu Quý Khách có nhu cầu sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc thắc mắc pháp luật liên quan tới giải quyết tranh chấp hợp đồng, vui lòng liên hệ qua Tổng đài 1900.6512 để nhận được nội dung tư vấn và đáp ứng một cách chính xác, đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.