Văn bản luật

14:51 - 15/10/2019

Chi Tiết Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Năm 2000

Luật hôn nhân và gia đình có nghĩa vụ đóng góp cho sự phát triển, bảo vệ và kế thừa cải thiện chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng...

Xem thêm

11:08 - 15/10/2019

Những Điểm Nổi Bật Của Luật Hôn Nhân Gia Đình 2014 Mới Nhất

Trong vòng xoáy của cuộc sống hôn nhân và gia đình, không tránh khỏi những vấn đề, mâu thuẫn hoặc tác hại đối với mối quan hệ hôn nhân và gia đình. Do...

Xem thêm

09:47 - 09/10/2019

Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 sửa đổi những gì

Hình sự là một trong những lĩnh vực pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phổ biến và quan trọng bậc nhất của xã hội nước ta. Luật Hình sự...

Xem thêm

11:32 - 23/09/2019

Thông Tin Chi Tiết Nhất Về Bộ Luật Hình Sự 2019

Bộ luật hình sự 2019 được thiết lập bởi quy chế, nghĩa là các luật được ban hành thông qua Quốc hội và Chủ tịch nước ký quyết định ban hành....

Xem thêm

10:26 - 23/09/2019

Chia Sẻ Chi Tiết Tài Liệu Bộ Luật Hình Sự Năm 1985

Trong toàn bộ hệ thống luật pháp của nước ta, Bộ Luật hình sự năm 1985 có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó chính là một vũ khí sắc bén của Nhà...

Xem thêm

09:56 - 23/09/2019

Bản Đầy Đủ Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi Bổ Sung 2017

Bộ Luật Hình Sự 2015 (Luật số:100/2015/QH13) được sửa Đổi Bổ Sung năm 2017 (Luật số: 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017) là Bộ luật Hình sự mới...

Xem thêm