Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đai

Luật Sư: Lê Minh Công

16:17 - 09/12/2019

Đất đai là một lính vực phức tạp ở nước ta cả về mặt chính trị và trật tự quản lý của Nhà nước về mặt pháp luật. Theo nguyên tắc về quyền sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ ở Việt Nam thì người dân là chủ sở hữu nhưng Nhà nước là đại diện tối cao quản lý và quyết định các vấn đề liên quan. Chính vì những lý do kể trên, từ sau khi ban hành Luật Đất đai năm 1987, Nhà nước ta đã có sự quan tâm sát sao vấn đề này. Đầu những năm 2000, xu hướng mở cửa và giao lưu kinh tế ngày càng được đẩy mạnh ở nước ta. Năm 2003, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Đất đai 2003. Là một vấn đề phức tạp, nên ngay sau khi Luật Đất đai năm 2003 ban hành thì hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cũng ra đời. Một trong số những văn bản hướng dẫn ấy là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Vậy Nghị định số 181/2004/NĐ – CP quy định những gì? Chúng tôi – Đội ngũ chuyên viên pháp lý trong lĩnh vực đất đai của Công ty TNHH Luật DFC sẽ giải đáp thắc mắc của bạn ngay sau đây:

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung tư vấn

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hiệu lực thi hành của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003

 • Về phạm vi điều chỉnh: Nghị định 181/2004/NĐ – CP có nội dung nhằm hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Đất đai năm 2003 với những nội dung chính sau:
 • Về việc quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá các loại đất; 

 • Về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; 

 • Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; thanh tra đất đai; 

 • Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo quy định tại các nghị định khác của Chính phủ.

Về đối tượng áp dụng: Nghị định số 181/2004/NĐ – CP được áp dụng cho những đối tượng sau, bao gồm:

 • Các cơ quan Nhà nước thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện các nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai;

 • Người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai năm 2003;

 • Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

 •  Về hiệu lực thi hành: Nghị định số 181/2004/NĐ – CP về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 quy định việc thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông qua.

2. Nội dung cơ bản của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định số 181/2004/NĐ – CP Huớng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2003 với 14 Chương và 186 Điều khoản. Theo đó, nội dung cơ bản của Nghị định này như sau:

 • Chương I – Những quy định chung (Điều 01 đến Điều 07)     
 • Chương II – Hệ thống tổ chức quản lý đất đai và dịch vụ về quản lý, sử dụng đất đai (Điều 08 đến Điều 11)
 • Chương III – Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 12 đến Điều 29)
 • Chương IV – Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 30 đến Điều 37)
 • Chương V – Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai (Điều 38 đến Điều 58)
 • Chương VI – Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản (Điều 59 đến Điều 67)
 • Chương VII - Chế độ sử dụng đất nông nghiệp (Điều 68 đến Điều 77);
 • Chương VIII - Chế dộ sử dụng đất phi nông nghiệp (Điều 78 đến Điều 94);
 • Chương IX - Quản lý và đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Điều 95 đến Điều 97);
 • Chương X - Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (Điều 98 đến Điều 115);
 • Chương XI - Trình tự và thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai (Điều 116 đến Điều 158);
 • Chương XII - Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai (Điều 159 đến Điều 182).

Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn! Trân trọng.

 
Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.