Thủ tục của hoạt động thực hiện khuyến mại - Kèm Mẫu

Luật Sư: Lê Minh Công

10:08 - 12/05/2021

Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại tối thiểu trước 03 ngày làm việc:

  • Căn cứ ghi nhận trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương như gửi qua đường bưu điện;
  • Căn cứ ghi nhận theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;
  • Căn cứ theo thời gian trên hệ thống thư điện tử;
  • Căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tục của hoạt động thực hiện khuyến mại
Thủ tục của hoạt động thực hiện khuyến mại

Xem thêm: Phân biệt khuyến mại và khuyến mãi như thế nào?

1. Hồ sơ bao gồm 1 Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu dưới đây:

Hồ sơ có thể được gửi đến Sở Công Thương theo một trong các hình thức sau:

- Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện và nộp 01 hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

- Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo với Thương nhân thực hiện thực hiện khuyến mãi:

- Giải thưởng, quà tặng có giá trị dưới 100 triệu đồng;

- Thực hiện thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

3. Mẫu thông báo thực hiện khuyến mại:

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

Số: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: .....................................

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ......................................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: ........................................................................................

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: .......................................................................................

3. Hình thức khuyến mại: ....................................................................................................

4. Thời gian khuyến mại: .....................................................................................................

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: .......................................................................................

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): .................................................................................

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: .........................................................................

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): .........

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): ...

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ........................................................

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: .............................................................

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận).

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.


 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

                                                                                                (Ký tên và đóng dấu)                                                                                                 

 

Trên đây là toàn bộ nội dung mà Công ty Luật DFC gửi tới bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Thủ tục của hoạt động thực hiện khuyến mại, bạn có thể liên hệ qua hotline 1900.6512 để được luật sư tư vấn trực tiếp, miễn phí.

 

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.