Các bước thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Luật Sư: Lê Minh Công

15:22 - 19/04/2021

Khi hoạt động không hiệu quả, doanh nghiệp muốn chấm dứt địa điểm kinh doanh để không phải kê khai các khoản thuế liên quan đến địa điểm kinh doanh. Sau đây Luật sư DFC sẽ tư vấn hướng dẫn cho doanh nghiệp thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh nhanh chóng.

Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh - Các bước chi tiết

Các bước thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanhCác bước thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

1. Các quy định pháp luật chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Căn cứ các quy định pháp luật chính liên quan đến việc Tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty như sau: 

  • Luật doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

2. Các bước thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Bước 1: Thực hiện hồ sơ chấm dứt mã số thuế tại chi cục thuế nơi địa điểm kinh doanh hoạt động.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc qua Công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn. Thông báo được soạn theo mẫu tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện jthủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh tại cơ quan thuế là 7-10 ngày, tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch – đầu tư là 3-5 ngày làm việc.

3. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 …….., ngày …. tháng … năm …. 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...............................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……….. Ngày cấp: ..../ ..../…… Nơi cấp: …………..

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên địa điểm kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa): ...................................................

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ..............................................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ..........................................................

Ngày cấp: ..../ ..../…… Nơi cấp: ……………………….

2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………. 

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................................

Điện thoại (nếu có): ................................................... Fax: (nếu có): .........................

Email (nếu có): .............................................. Website: (nếu có) ...............................

3. Chi nhánh chủ quản(chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ..........................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: .......................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):………………………………………………

Ngày cấp: ..../ ..../…… Nơi cấp: ……………………….

4. Lý do chấm dứt hoạt động: ………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)

 

Trên đây là nội dung của đội ngũ Luật sư DFC về thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ qua Tổng đài 19006512 để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng! 

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.