Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

Luật Sư: Lê Minh Công

10:14 - 18/03/2021

Trong bài viết này, Luật sư DFC xin cung cấp tới bạn đọc mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án với những điều khoản mà chúng tôi cho là cần thiết trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên để bạn đọc tham khảo hoặc sử dụng trong thực tế. Trong trường hợp bạn đọc còn những thắc mắc cần được giải đáp liên quan đến loại hợp đồng này, vui lòng liên hệ tổng đài 19006512 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi giải đáp trực tiếp.

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

1. Tại sao phải giao kết hợp đồng chuyển nhượng dự án bắt buộc?

Hiện nay việc đầu tư vào dự án xây dựng đang là một ngành đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng kèm theo đó là rất nhiều rủi ro, theo lý thuyết Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản cho chủ đầu tư khác. Điều này giúp các nhà đầu tư chủ động trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp với hiện trạng của tổ chức mình. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng khi muốn tham gia thị trường bất động sản. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Không làm thay đổi mục tiêu của dự án;
 • Không làm thay đổi nội dung của dự án;
 • Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan

Thực tế cho thấy, việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng trên thị trường bất động sản nhìn chung rất phức tạp, việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng là phải thực hiện chuyển nhượng dự án nhưng mới tiến hành ký hợp đồng. Chuyển nhượng hai bên có thể lựa chọn hợp đồng nguyên tắc để ký kết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên trước khi ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc các bên thường chỉ quy định những vấn đề. Vì vậy, hợp đồng nguyên tắc thường được xem là một loại hợp đồng khung hoặc biên bản ghi nhớ giữa các bên.

2. Mẫu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

……….., ngày…. tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN

Số ……/ HĐKT

Căn cứ ..................................................

............................................................

............................................................

Hôm nay tại........................................................................................

Chúng tôi gồm:…………………………………………………………………….........................

Bên chuyển nhượng dự án (Bên A): Công ty......................

Mã số thuế: ............................

Địa chỉ trụ sở: ...............................................................................

Số tài khoản: ..........................

Số điện thoại: .........................

Người đại diện theo pháp luật:..................................................

Chức vụ: ..............................................

Số CMND (Hộ chiếu): ................................. Cấp ngày ......./......../........, tại:...................

Bên nhận chuyển nhượng dự án (Bên B): Công ty......................

Mã số thuế: ............................

Địa chỉ trụ sở: ...............................................................................

Số tài khoản: ..........................

Số điện thoại: .........................

Người đại diện theo pháp luật:..................................................

Chức vụ: ..............................................

Số CMND (Hộ chiếu): ................................. Cấp ngày ......./......../........, tại:...................

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án …................với các nội dung sau:

I. Nội dung thỏa thuận dự án được chuyển nhượng:

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt.

Kết quả hoạt động tính đến thời điểm chuyển nhượng dự án.

VD: 

Bên A là công ty có dự án và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án. Bên B có khả năng thực hiện dự án và có nhu cầu nhận chuyển nhượng dự án từ Bên A. Vì vậy, hai bên ký kết hợp đồng này trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt gồm:

 • Tên dự án: .................
 • Diện tích đất: .................
 • Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: .................
 • Nội dung về quy hoạch xây dựng: .................

Nội dung về công trình xây dựng (tổng diện tích sàn, diện tích sàn nhà:………)

 • Tổng mức đầu tư: .................
 • Tiến độ dự án: .................
 • Nguồn vốn: .................
 • Nội dung khác: .................

Kết quả hoạt động tính đến thời điểm chuyển nhượng dự án:

 • Về giải phóng mặt bằng: .................
 • Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật: .................
 • Về công trình xây dựng: .................
 • Nội dung khác: .................

II. Giá chuyển nhượng:

Bằng số:....................................(bằng chữ.........................)

Giá trên chưa bao gồm thuế, phí và các khoản khác. Bên A có trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

III. Phương thức thanh toán: 

Bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác)………… , trong đó:

- Trả lần đầu là:…………………………đồng trong thời hạn ..... ngày kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực;

- Trả tiếp là: ……………………………đồng trong thời hạn ..... ngày kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực;

Các quy định khác do hai bên thoả thuận:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

IV. Bàn giao và nhận dự án :

*Cách thức bàn giao:

Bàn giao trên hồ sơ: ………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………

Bàn giao trên thực địa:………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian bàn giao ………………………………………

V. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

1) Có quyền yêu cầu Bên B thanh toán đủ số tiền đúng hạn đã ghi trong Hợp đồng này;

2) Có quyền yêu cầu Bên B bàn giao toàn bộ công trình theo đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng;

3) Chịu trách nhiệm bàn giao công trình trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho Bên B, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại phát sinh;

4) Bảo vệ, quản lý toàn bộ công trình trong thời gian chưa bàn giao toàn bộ công trình cả về hồ sơ và thực địa;

5) Thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về việc chuyển nhượng dự án;

6) Giải quyết dứt điểm các cam kết đã thỏa thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án; trong trường hợp cần thiết, cùng với Bên B thống nhất với từng khách hàng những vấn đề mà chủ đầu tư mới có trách nhiệm giải quyết mà không làm tổn hại đến lợi ích của khách hàng;

7) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VI. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

1) Nhận bàn giao toàn bộ công trình trên thực địa và toàn bộ hồ sơ công trình theo đúng thời gian đã thỏa thuận trong Hợp đồng này;

2) Yêu cầu Bên A tạo điều kiện cung cấp các tài liệu liên quan đến việc tiếp tục triển khai dự án;

3) Cùng với Bên B thỏa thuận với khách hàng giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng sau khi nhận chuyển nhượng;

4) Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền chuyển nhượng dự án cho Bên A;

5) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ các quyền lợi của Bên A và khách hàng theo thỏa thuận của các bên;

6) Tiếp nhận toàn bộ dự án, phần dự án tại hiện trường và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã thỏa thuận;

7) Tiếp tục thực hiện dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình;

8) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VII. Các thoả thuận khác (nếu có)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

VIII. Cam kết của hai bên

Hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng chuyển nhượng dự án đã ký kết. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng thì hai bên cùng nhau thương lượng để giải quyết. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải quyết tranh chấp do Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện những vấn đề cần thỏa thuận, hai bên có thể lập phụ lục hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng mà hai bên ký kết sẽ có giá trị như hợp đồng chính.

Hợp đồng này được lập thành ... bản và có giá trị như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được Công chứng nhà nước công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. /.

BÊN A

(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

BÊN B

(Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

 

 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.