Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

Luật Sư: Lê Minh Công

15:16 - 05/05/2021

Các tranh chấp về thương mại có thể được giải quyết bằng nhiều phương thức khác nhau. Tuy nhiên khi thương lượng hòa giải không có tác dụng trong việc giải quyết tranh chấp này thì việc xử lí theo hướng tố tụng là điều tất yếu để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên. Dưới đây Luật sư DFC xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn khởi kiện tranh chấp kinh doanh thương mại mới nhất.

Xem thêm: Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại
Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

1. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

......(1), ngày..... tháng ...... năm.......

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc ............)

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)......................................................

Họ và tên người khởi kiện: (3)......................................................................

Địa chỉ: (4)............................................................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5).................................

Địa chỉ: (6)............................................................................................

Họ và tên người bị kiện: (7).........................................................................

Địa chỉ: (8)............................................................................................

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)........ ..........................

Địa chỉ: (10)...........................................................................................

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)................................................................................................

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)...........................................................

Địa chỉ: (13)...........................................................................................

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có (14):

1.......................................................................................................

2.................................................................................................................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

............................................................................................................................................................................................................... 

Người khởi kiện (16)

 

 

2. Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại

(1) Ghi địa điểm khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm ...).

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án; Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì phải ghi rõ Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân Quận Hà Đông) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ, tên; Nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức khởi kiện.

(4) Trường hợp người khởi kiện là cá nhân thì ghi địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Lê Văn A, trú tại thôn X, xã Y, huyện M, tỉnh HY); Trường hợp người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH MTV Lê A có trụ sở chính tại: Số 20, trú tại thôn X, xã Y, huyện M, tỉnh HY) .

(5), (7) và (9) Viết tương tự như ở điểm (3).

(6), (8) và (10) Viết theo cách tương tự như đã nêu ở điểm (4).

(11) Ghi cụ thể từng vấn đề mà Tòa án yêu cầu giải quyết của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi ở của người làm chứng (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Lê Văn A, đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Lê A, trụ sở tại Số 20, trú tại thôn X, xã Y, huyện M, tỉnh HY).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện bao gồm và phải được đánh số thứ tự (ví dụ các tài liệu kèm theo đơn gồm: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ...)

(15) Nhập các thông tin mà nguyên đơn cho là cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Tòa án khi xảy ra tranh chấp khi một trong các đương sự đã đi chữa bệnh ở nước ngoài ...).

(16) Trường hợp người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện; Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp thương mại mới nhất mà Luật sư DFC đã biên soạn cho quý khách hàng. Để sử dụng dịch vụ giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại vui lòng liên hệ trực tiếp tới chúng tôi qua Hotline 19006512. Xin cảm ơn!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.