Mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính năm 2021

Luật Sư: Lê Minh Công

14:44 - 01/12/2020

Kháng cáo giải quyết vụ án là một trong những quyền mà người tham gia tố tụng nói chung được quy định trong pháp luật ở nước ta. Quyền kháng cáo được tiến hành khi một bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm tuyên mà họ cảm thấy quyền lợi của mình không được đáp ứng đầy đủ hoặc có sai phạm.

Đối với vụ án hành chính, việc thực hiện quyền kháng cáo cũng được thực hiện tương tự đi kèm với mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính. Chúng tôi – Đội ngũ Chuyên viên tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện một mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính như sau:

1. Nội dung của mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính

Tải mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính tại đây: 

Nghị quyết 02/2017/NQ – HĐTP của Tòa án Nhân dân tối cao quy định về những biểu mẫu văn bản trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Trong đó, Mẫu số 24/HC về đơn kháng cáo thì mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính bao gồm những nội dung chính sau:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1) Hà Nội.., ngày … tháng … năm …

ĐƠN KHÁNG CÁO 

Kính gửi: Tòa án Nhân dân tỉnh/thành phố (2) Hà Nội……..

Người kháng cáo: (3)…………………Nguyễn Văn A………………………

Địa chỉ: (4) …số nhà 01, Phố X, phường D, quận H, thành phố Hà Nội………….

Số điện thoại: ……0123456789…….. Số fax: …………………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………..

Là: (5)……………nguyên đơn của vụ án………………………………………

Kháng cáo: (6)……Kháng cáo toàn bộ bản án Hành chính sơ thẩm số 01/2017/HC-ST ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Tòa án Nhân dân quận hà Đông………….

Lý do kháng cáo: (7)………Bản án mà Tòa án đã tuyên đã làm mất quyền sử dụng mảnh đất gắn với ngôi nhà có địa chỉ tại số nhà 01, Phố X, phường D, quận H, thành phố Hà Nội khi hủy GCN số … do UBND quận Hà Đông cấp ……………………………………………………………………………………….

Những yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (8)

………Tòa án chấp nhận kháng cáo và xem xét việc giải quyết vụ án liên quan đến quyết định hủy GCN quyền sử dụng đất số… do UBND quận Hà Đông cấp đối với mảnh đất gắn với ngôi nhà có địa chỉ số nhà 01, Phố X, phường D, quận H, thành phố Hà Nội…………………………………………………………………………...

Những tài liệu bổ sung hoặc chứng cứ mới (nếu có) kèm theo: (9)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:                                                                                           Người kháng cáo

- Tòa án Nhân dân tỉnh/ thành phố ……….                                                     A

- Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh/thánh phố ……                                         Nguyễn Văn A 

2. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính

Nội dung của một mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính bao gồm có nội dung và hình thức cụ thể như trên, trong đó những nội dung được đánh số (1), (2)… thì cần lưu ý như sau:

  • (1) Nơi viết đơn kháng cáo ở đâu (Ví dụ, nơi viết mẫu đơn ở Thành phố Hà Nội thì ghi Hà Nội);

  • (2) Nơi nộp đơn kháng cáo ở Tòa án Nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội);

  • (3) Họ và tên đầy đủ của người kháng cáo nếu là cá nhân (ví dụ: Nguyễn Văn A) hoặc họ và tên của người đại diện hoặc ủy quyền của tổ chức (ví dụ: Nguyễn Văn A, Là người đại diện theo pháp luật của Công ty X);

  • (4) Địa chỉ cư trú nếu là cá nhân hoặc trụ sở hoạt động chính nếu là pháp nhân;

  • (5) Tư cách trong vụ án hành chính bị kháng cáo là gì? (nguyên đơn/bị đơn/…);

  • (6) Kháng cáo một phần hay toàn bộ bản án? Tên bản án bị kháng cáo, Tòa án đã tuyên?;

  • (7) Nêu rõ lý do kháng cáo vụ án hành chính là gì?

  • (8) Nêu rõ nội dung yêu cầu giải quyết vụ án hành chính của Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết là gì?;

  • (9) Tài liệu hoặc chứng cứ mới kèm theo (nếu có).

Bên trên là nôi dung tư vấn về mẫu đơn kháng cáo vụ án hành chính nếu có bất cứ thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật hình sự 19006512 của DFC để được tư vấn miễn phí.

Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn! Trân trọng.

 
Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.