Nghị Định 135 Của Luật Đất Đai Năm 2016

Luật Sư: Lê Minh Công

09:52 - 30/10/2019

Luật Đất đai mới nhất 2016 có những thay đổi gì mới? Theo quy định hiện hành của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng đại diện chủ sở hữu tối cao thuộc về Nhà nước. Chính vì vậy, người chủ đất – thực chất là người có quyền sử dụng đất chỉ có quyền chiếm hữu và sử dụng chứ không có quyền định đoạt mảnh đất đó.

Tương tự như vậy, diện tích mặt nước cũng như mặt đất, khi sử dụng hầu hết các diện tích này thì người sử dụng phải trả một số tiền nhất định cho Nhà nước, đó là tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và mặt nước. Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn liên quan ra đời đã cơ bản điều chỉnh những nội dung kể trên. Tuy nhiên, theo Nghị định số 135/2016/NĐ – CP Luật Đất đai 2016 của Chính phủ đã sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Vậy, các quy định liên quan đến vấn đề này có những điểm mới nào được sửa đổi và bổ sung? Qua bài viết này, Công ty Luật DFC sẽ làm rõ hơn và giải đáp thắc mắc những quy định trên nhằm phục vụ cho nhu cầu của khách hàng trong việc trả tiền sử dụng dụng đất, thuê đất và thuê mặt nước.

Căn cứ pháp lý

- Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013;

- Căn cứ vào Nghị định số 135/2016/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ vào Nghị định số 45/2014/NĐ – CP về thu tiền sử dụng đất;

- Căn cứ vào Nghị định số 44/2014/NĐ – CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tại sao Luật Đất đai vào năm 2016 về vấn đề thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thu tiền thuê mặt nước lại có Nghị định số 135/2016/NĐ – CP ra đời sửa đổi và bổ sung vấn đề này

Đất đai từ trước đến nay vẫn luôn là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi phải có những văn bản quy phạm pháp luật ra đời để quy định, hướng dẫn và điều chỉnh quan hệ xã hội này. Luật Đất đai 2013 hiện hành đã chi tiết khá cụ thể vấn đề này, sau đó hàng loạt các văn bản hướng dẫn luật đất đai cùng ra đời (Nghị định, Thông tư) trong đó có hai Nghị định hướng dẫn vấn đề về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thu tiền thuê mặt nước là Nghị định số 46/2014/NĐ – CP và Nghị định số 45/2014/NĐ – CP. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng pháp luật vào giải quyết những vụ việc thực tế có liên quan thì những “lỗ hổng” kể trên vẫn tiếp tục bị bộc lộ, đòi hỏi những quy định liên quan phải được hoàn thiện.

Nghị định số 135/2015/NĐ – CP ra đời trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội ở nước ta có nhiều chuyển biến, nhất là vấn đề liên quan đến thuê mặt bằng đất để sản xuất kinh doanh như xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nuôi trồng thủy sản… xảy ra nhiều hiện tượng liên quan đến xả thải ra nguồn nướcgây ô nhiễm môi trường. Hàng loạt vụ việc xả thải của các khu công nghiệp như Công ty VEDAN, Công ty sản xuất Thép FORMOSA… đã gây ô nhiễm nặng nề và gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Chính vì vậy, để quản lý chặt chẽ hơn các vấn đề liên quan đến vấn đề thu tiền thuê đất, thuê mặt nước cũng như thu tiền sử dụng đất.

Tình hình thực tiễn kể trên là “đòn bẩy” để Nhà nước ta ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ – CP sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thu tiền thuê mặt nước.

Phạm vi điều chỉnh và hiệu lực thi hành của Nghị định số 135/2016/NĐ – CP

1) Về phạm vi điều chỉnh

Nghị định số 135/2016/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của Luật Đất đai.

2) Về hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2016.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Danh sách những điều khoản được sửa đổi và bổ sung ở Nghị định số 135/2016/NĐ – CP

1. Danh sách một số điều được sửa đổi, bổ sung ở Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

- Tại Điều 2 của Nghị định số 163/2015/NĐ – CP sửa đổi bổ sung những vấn đề sau của Nghị định số 45/2014/NĐ – CP của Chính phủ về vấn đề thu tiền sử dụng đất như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 4 của Điều 4 quy định về Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất của Nghị định số 45/2014/NĐ – CP;

- Bổ sung khoản 9 của Điều 10 về Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất của Nghị định số 45/2014/NĐ – CP.

2. Danh sách một số điều được sửa đổi, bổ sung một số điều ở Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tại Điều 3 của Nghị định số 163/2015/NĐ – CP sửa đổi bổ sung những vấn đề sau của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP của Chính phủ về vấn đề thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 của Điều 4 quy định về Đơn giá thuê đất của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP;

- Sửa đổi Khoản 8, bổ sung Khoản 9 và sửa Khoản 9 thành Khoản 10 của Điều 12 quy định về Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP;

- Bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 vào Điều 13 quy định về Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 7, bổ sung Khoản 8 vào Điều 15 quy định về Áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 và bổ sung Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 vào Điều 18 quy định về Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP;

- Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1; bổ sung Điểm đ vào Khoản 3; sửa đổi, bổ sung Khoản 8; bổ sung Khoản 10 và sửa Khoản 10 thành Khoản 11 của Điều 19 quy định về Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP;

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 của Điều 23 quy định về Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp trong trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 và bổ sung Khoản 13, Khoản 14, Khoản 15, Khoản 16, Khoản 17 vào Điều 31 quy định về Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP;

- Bổ sung Khoản 5, Khoản 6 vào Điều 32 quy định về Xử lý một số vấn đề cụ thể của Nghị định số 46/2014/NĐ – CP.

Để có thể nắm rõ hơn nội dung chi tiết của những điều luật được sửa đổi bổ sung ở Nghị định số 125/2016/NĐ – CP, xin vui lòng gọi đến Tổng đài 1900.6512 của Công ty Tư vấn Luật DFC, đội ngũ Luật sư Tư vấn pháp luật sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn về Luật Đất đai trong năm 2016 và một số lĩnh vực Luật khác.

 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.