Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Luật Sư: Lê Minh Công

20:35 - 05/04/2021

Nằm trong bộ giới thiệu biểu mẫu hợp đồng của Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512, sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến Quý Khách hàng hợp đồng mua bán nhà chung cư như sau:

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cưHướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư - 19006512

1. Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư là gì?

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được hiểu là một giao dịch dân sự, theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao căn hộ chung cư cho bên mua và bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán để nhận được căn hộ chung cư. 

Tùy vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mà mỗi hợp đồng sẽ có những điều khoản khác nhau nhưng tựu chung lại, một hợp đồng mua bán căn hộ chung cư bao gồm những điều khoản sau:

- Đối tượng thực hiện của hợp đồng: căn hộ chung cư;

- Các bên tham gia, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng;

- Giá trị thực hiện hợp đồng;

- Phạt vi phạm hợp đồng;

- Phương thức thanh toán;

- Cách thức giải quyết tranh chấp nếu xảy ra;

- Cam kết chung;

2. Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mới nhất hiện nay

Chúng tôi – Đội ngũ Luật sư chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật dân sự và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng của Tổng đài 1900.6512 xin gửi đến bạn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mới nhất hiện nay như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

Hôm nay, tại .......................... Chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là bên A):

- Ông ....................................., sinh năm: ............., 

CMND số: .........................., do Công an..................., cấp ngày....................;

- Bà ......................................., sinh năm: ............., 

CMND số: .........................., do Công an..................., cấp ngày....................;

- Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ................................................................

Bên mua (sau đây gọi là bên B):

- Ông ....................................., sinh năm: ............., 

CMND số: ..........................., do Công an................, cấp ngày.....................;

- Bà ......................................., sinh năm: ............., 

CMND số: .........................., do Công an................., cấp ngày.....................;

-  Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …….........................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

CĂN HỘ MUA BÁN

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ..................................................

................................................................................................, cụ thể như sau:

- Địa chỉ : .................................................................;

- Căn hộ số: .............................. tầng .......................;

- Tổng diện tích sử dụng: .........................................;

- Diện tích xây dựng: ................................................;

- Kết cấu nhà: ............................................................;

- Số tầng nhà chung cư: ..............................tầng.

Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

- Thửa đất số: .............................................................;

- Tờ bản đồ số:............................................................;

- Địa chỉ thửa đất: ..........................................................................................;

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ............................................);

- Hình thức sử dụng: 

+ Sử dụng riêng: ........................................... m2;

+ Sử dụng chung: ......................................... m2;

- Mục đích sử dụng:....................................................;

- Thời hạn sử dụng:.....................................................;

- Nguồn gốc sử dụng:..................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................

.........................................................................................................................

ĐIỀU 2

GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Giá mua bán căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ................................................. đồng.

(Bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).

  1. Phương thức thanh toán: ........................................................................... 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

  1. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3 

 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ 

  1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm .................................................................
  2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ 

Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  1. a) Căn hộ không có tranh chấp;
  2. b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  1. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất; 

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối,  không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

ĐIỀU ....... 

.............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B 

(Ký và ghi rõ họ tên)
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ……….. , tại: …………………………………………………

Tôi …………………………………., Công chứng viên phòng Công chứng    số ............. tỉnh (thành phố)……………………..…………………………..

 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được giao kết giữa bên A là ....................................... và bên B là ...........................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ........................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Hợp đồng phải được công chứng để phát sinh hiệu lực pháp lý.

Trên đây là nội dung mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư mới nhất hiện nay của Đội ngũ Luật sư DFC thông qua Tổng đài 1900.6512. Nếu Quý Khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan hoặc tìm hiểu thêm về Dịch vụ soạn thảo hợp đồng, dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng, vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.